Grundfos hjälper översvämningsdrabbade

02/07/2013

Grundfos hjälper översvämningsdrabbade

I Ungern och Österrike har de lokala Grundfosbolagen donerat arbetskraft och pumputrustning efter de översvämningar som drabbat länderna

Från slutet av maj till början av juni drabbades Centraleuropa svårt av våldsamma översvämningar, vilket innebar allvarliga problem för invånarna i de berörda områdena.

Nu är översvämningarna nästan över, men många problem kvarstår. Man har precis börjat arbetet med att lösa problemen – och första uppgiften är att röja upp. Grundfos ger en hjälpande hand genom att donera både pumpar och arbetskraft till återställningsarbetet.

I Ungern arbetar många Grundfosanställda frivilligt för att få kontroll över översvämningens efterverkningar – väl utrustade med Grundfospumpar, som donerats till arbetet.

Enligt Antal Csóka, Överstelöjtnant vid det lokala 'Disaster Management' i Tatábanya, Ungern, blir utrustningen och hjälpen man får från Grundfos utnyttjad fullt ut, särskilt i samband med länspumpning av översvämmade hus, källare, trädgårdar och offentliga byggnader.

Även i Österrike spelar det lokala Grundfosbolaget en viktig roll i uppröjningsarbetet efter översvämningen. Här har man beslutat att donera ett stort antal pumpar i ett samarbete med österrikiska Röda Korset.

- Vi var chockerade över omfattningen av översvämningen, över ödeläggelsen samt det lidande invånarna har fått genomgå. Därför visste vi med det samma att vi ville hjälpa till, säger Martin Palsa, Verkställande Direktör för Grundfos i Österrike och han fortsätter:

- Donationer som dessa kan mycket snabbt och direkt hjälpa översvämningsdrabbade invånare, och det är därför vi valt att bidra på detta sätt.

Skriv ut pressreleasen här