Grundfos fortsätter växa

11/04/2013

Grundfos fortsätter att växa

Grundfoskoncernens årsresultat visar ökad nettoomsättning, större marknadsandel och otrolig soliditet. En rad nya produkter banar vägen, trots ogynnsamma förhållanden på vissa marknader.

Grundfoskoncernens årsresultat visar ökad nettoomsättning, större marknadsandel och otrolig soliditet. En rad nya produkter banar vägen, trots ogynnsamma förhållanden på vissa marknader.

”Vi visste att det skulle krävas hårt arbete och fokus för att öka vår omsättning, slimma organisationen och vinna marknadsandelar under 2012. Men jag är glad att kunna säga att vi har lyckats. Våra förväntningar för året har uppfyllts”, säger Carsten Bjerg, Grundfos koncernchef.

”Trots svåra förhållanden på vissa marknader har vi kunnat leverera 6,7 % tillväxt i fråga om nettotillväxt, till 22,6 miljarder DKK. Investeringsnivån för forskning och utveckling förblev hög, 1,4 miljarder DKK, och vi uppnådde en vinst före skatt på 1,9 miljarder DKK. Vi åstadkom också, trots historiskt hög investeringsnivå på 2 miljarder DKK, ett positivt fritt kassaflöde för året och befäste vår starka likviditet som vi skapat under senare år, med räntebärande nettoavsättning på 2,6 miljarder DKK”, förklarar Carsten Bjerg. ”Detta motsvarar en förbättring på 5 miljarder DKK under de senaste fyra åren. Dessutom har vi lyckats öka vår soliditet till 65,3 %. Med andra ord: Vi har aldrig varit starkare”, tillägger Carsten Bjerg.

Grundfos ståndpunkt har alltid varit att investera i och utveckla nya produkter och ny teknik, och i början av 2012 prestenterades en ny, tekniskt avancerad gene- ration energieffektiva cirkulationspumpar, ALPHA2 och MAGNA3. Förutom extremt låg energiförbrukning erbjuder MAGNA3 en mobil kommunikationsenhet, GRUNDFOS GO, som gör det möjligt att kommunicera med pumpen via Smartphones eller surfplatta.

”Våra kunder har tagit emot de nya produkterna mycket positivt och vi hoppas att de kommer att stödja och utöka vår position som världsledande inom vår bransch”, säger Carsten Bjerg.

Trots den globala skuldkrisen upplever Grundfos fortfarande viss tillväxt på de mogna marknaderna i Västeuropa, inklusive Tyskland, Danmark och Storbritannien. Skuldkrisen i länder i södra Europa som Italien, Grekland och Spanien, påverkar även Grundfos, men koncernen upplever stark tillväxt i Östeuropa, i synnerhet Ryssland. De nordamerikanska marknaderna går också mycket bra, i synnerhet USA och Mexiko, som växer med 32 %. Försäljningen i Kina fortsätter att öka och flera andra asiatiska marknader rapporterar tvåsiffrig tillväxt, som Malaysia och Thailand. Även i Mellanöstern uppnådde Grundfos en rejäl tillväxt på 19 %.

”Vår organisation har varit mycket bra på att anpassa sig och se nya möjligheter. Vi har också varit bra på att sälja produkter som ger våra kunder mervärde, vilket kunderna i sin tur har återgäldat. En undersökning visar mycket god kundtillfredsställelse med våra produkters kvalitet och speciellt med våra anställdas förmåga att ge kunderna den service de behöver. Bland våra anställda är tillfredsställelsen och motivationen enorm vilket den varit under många år. Detta är kanske ännu viktigare än vår finansiella styrka och våra starka produkter, som grund för realiseringen av våra ambitioner under kommande år”, berättar Carsten Bjerg.

2013 förväntas nettoökningen av omsättningen vara i linje med eller något bättre än under 2012. Grundfos planerar också nya investeringar på cirka 2 miljarder DKK, vilket är den högsta investeringsnivån i företagets historia. Det omfattar produktutveckling och etablering av nya produktionsanläggningar, inklusive två nya fabriker i Serbien och Ungern. Ett antal nya produkter kommer också att presenteras snart.

”Vårt fokus ligger på att skapa vår egen tillväxt genom att ta marknadsandelar och investera i nya områden med potential. Vi kommer att i första hand ägna oss åt områden på den globala marknaden där det finns särskilt stark efterfrågan på våra lösningar. Detta gäller i synnerhet för de asiatiska länderna, där vi kommer att stärka vår närvaro i Indien, men också i USA, där vi har som mål att fortsätta vår expansion. Slutligen är vi på väg att gå in i vattensektorn för att skapa nya, intressanta affärsmöjligheter”, avslutar Carsten Bjerg.

Skriv ut pressreleasen här.