Grundfos delivers significant sales and earnings growth in the first half-year of 2017

30/08/2017

Grundfos

Grundfos vinner ytterligare marknadsandelar globalt och förbättrar det ekonomiska resultatet för första halvåret 2017.

Nettoomsättningen uppgår till 12,2 miljarder DKK, jämfört med 11,6 miljarder DKK under första halvan av 2016, vilket motsvarar en ökning med 5,8 % (5,5 % i lokala valutor). Intäkterna före räntor och skatter (EBIT) ökade med 26,9 % jämfört med första halvan av 2016, från 824 miljoner DKK till 1 046 miljoner DKK.


”Vi fortsätter med disciplinerat utförande av vår strategi för 2020. Jag är särskilt glad att se att vårt ökade fokus på tillväxt betalar sig, samtidigt som intäkterna fortsätter att förbättras”, säger Mads Nipper, Group President och CEO.


Kina och Ryssland är bland de länder som uppvisar starkast tillväxt, men flera marknader, inklusive Sydeuropa, Mellanöstern och Latinamerika utvecklas också mycket positivt. Den globala serviceverksamheten bidrar också starkt till den totala tillväxten.


”Vi arbetar dock fortfarande på oförutsägbara och utmanande marknader, så vi måste kämpa hårt för att leverera ännu bättre resultat under andra halvan. Jag är stolt och tacksam över att alla Grundfos anställda arbetar så hängivet för att driva vår strategi för 2020 framåt”, säger Mads Nipper.


”I framtiden kommer vi att satsa mer på digitalisering för att åstadkomma ännu mer värdeskapande produkter, tjänster och lösningar för våra kunder. Och vi kommer att fortsätta att fokusera på att vara en viktig del av lösningen på de globala utmaningarna rörande vatten och klimatförändringar”, säger Mads Nipper.


Höjdpunkter från första halvåret 2017:

  • Nettoomsättning 12,2 miljarder DKK, jämfört med 11,6 miljarder DKK under första halvan av 2016 – förbättring med 5,8 %.
  • EBIT 1 046 miljoner DKK, jämfört med 824 miljarder DKK under första halvan av 2016 – förbättring med 26,9 %.


Financial key figures, half year 2017