Grundfos levererar fortsatt stärkt lönsamhet och befäster sin ledande marknadsposition

13/03/2017

Grundfos levererar fortsatt stärkt lönsamhet och befäster sin ledande marknadsposition

Grundfoskoncernens nettoomsättningen uppgick till 24,7 miljarder DKK 2016, medan vinsten före räntor och skatt (EBIT) nådde 2,2 miljarder DKK. Ett starkt andra halvår ledde till en tillväxt för helåret på 0,5 % i lokal valuta och netto efter avyttringar. EBIT ökade med ca. 200 miljoner DKK jämfört med föregående år och – efter justeringar för ej rörelsepåverkande poster för 2015 och 2016 – ökade rörelseresultatet med 25 % jämfört med 2015.

– När vi gick in i 2016 var en av våra viktigaste prioriteringar att fullfölja den finansiella vändningen. Med 25% ökning av underliggande EBIT är vi nöjda med de resultat vi uppnått, säger Grundfos koncernchef Mads Nipper och fortsätter: – Man uppskattar att den globala pumpmarknad Grundfos betjänar låg kvar på oförändrad nivå under 2016. Vår blygsamma försäljningstillväxt för helåret betyder därför att vi har befäst vår position som den globalt ledande leverantören av pumplösningar. Efter ett utmanande första halvår 2016, är vi särskilt glada att försäljningen åter tog fart under årets andra hälft.

Tillväxt för helåret har uppnåtts på flera betydande marknader, som Tyskland, Kina, Storbritannien (UK) och ett antal andra marknader i Europa och Asien. Ryssland och Mellanöstern i vid mening led emellertid fortsatt av låga aktivitetsnivåer, drivna av låga oljepriser och finansiell osäkerhet. Efter stark tillväxt under 2015 uppvisade även USA en nedgång för försäljningen.

– Konkurrensen är tuff på våra marknader och vi måste hela tiden fokusera på att erbjuda våra kunder de mest innovativa lösningarna och den bästa leveransservicen, samtidigt som vi minskar vår kostnadsbas, säger Mads Nipper och tillägger: – Under 2016 har vi påskyndat investeringar inom våra strategiska fokusområden, som vår serviceverksamhet och utvecklingen av digitalt förberedda erbjudanden. Vi kommer under kommande år att fortsätta vår omvandling på dessa områden – i syfte att alltid tillföra våra kunder mervärde, framhåller Mads Nipper.

Läs hela årsredovisningen för 2016.