Grundfos sänker CO2-utsläppen men ökar verksamheten

23/06/2014

Grundfos cuts CO2 while growing its business

Grundfoskoncernen gör vad många ansvarstagande företag bara drömmer om: genererar ekonomisk tillväxt samtidigt som man minskar sin miljöpåverkan. Dessutom är de anställda engagerade i att tillhandahålla rent dricksvatten för andra medborgare världen över. Detta är några av budskapen i koncernens rapportering beträffande hållbarhet under 2013.

Redan 2008 satte Grundfos som mål att aldrig släppa ut mer koldioxid än man gjorde just det året, trots att företaget hade omfattande tillväxtplaner. Detta mål har uppnåtts. Grundfos har lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 20 % och samtidigt ökat sin omsättning med 22 % sedan 2008. Dessutom har koncernen lyckats reducera sin energiförbrukning med 9 % under samma period. Vidare har företagets vattenförbrukning minskats kraftigt, med totalt 28 % sedan 2008.


”När vi säger till våra kunder att de bör tänka på hållbarheten och energieffektiviteten, både för sin egen ekonomi och för det globala klimatet, så får våra argument mer tyngd om vi kan visa vägen och själva göra samma sak. Vårt löfte från 2008 var extremt ambitiöst, men genom att använda den senaste tekniken, till exempel motorer och pumpar, och genom att involvera de anställda, har vi lyckats riktigt bra”, säger Group Vice President för kvalitet och hållbarhet, Pernille Blach Hansen.

Grundfos pumplösningar används världen över, bland annat för att ge tillgång till rent dricksvatten. Grundfos anställda är också engagerade i detta, genom att de för egna medel har donerat vattensystem i Kenya och Vietnam. Det projektet kallas Water2Life och har samlat in 180 000 EUR för att säkerställa tillgång till rent dricksvatten för tusentals människor.

Dessutom har anställda vid Grundfosbolag i flera länder installerat vattensparande munstycken på kranar i många av fabrikerna och kontoren och i sina egna hem, som ett led i en intern kampanj för vattensparande.

Därtill visar rapporten att Grundfos har ambitionen att minst 3 % av produktionspersonalen ska vara personer med särskilda behov. Andelen är nu uppe i 4 %. Under 46 år har Grundfos integrerat personer med fysiska eller mentala funktionshinder, liksom socialt utsatta och andra, i företaget.

Mer info:

http://magazines.grundfos.com/Grundfos/SU/UK/GrundfosSustainabilityData2013/

Ytterligare information

Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President, Corporate Communication

Mobil +45 30525020 eller Telefon +45 87506900