Gröna initiativ har effekt

02/05/2013

Gröna initiativ har effekt

EU:s kommissionär för klimatfrågor, Connie Hedegaard, hoppas att Grundfos exempel kommer att sprida sig inom EU.

Tillsammans med en delegation av europeiska näringslivschefer besökte Connie Hedegaard Grundfos huvudkontor i Bjerringbro i Danmark den 8 april. Syftet med besöket var att ta reda på hur företag kan hjälpa EU att uppnå sina gröna målsättningar och samtidigt göra lönsamma affärer.

Connie Hedegaard framhöll att det var ett stort nöje att besöka Grundfos och förklarade varför: ”Här är energieffektivitet inte bara något man pratar om i den högsta ledningen – man praktiserar det.”

Åtgärder krävs
Hon underströk att även om EU genomgår en kris, så är det viktigare än någonsin att fokusera på att reducera energiförbrukningen – bland annat för att Europa blir allt mer beroende av energiförsörjning utifrån. Detta innebär att det är nödvändigt att agera nu, enligt kommissionären: ”Det mest intelligenta vi kan göra inom EU är det som Grundfos gör. Det handlar om att hitta innovativa och intelligenta lösningar och dela dem med andra”, sa Connie och framhöll att det är viktigt att fler företag följer de exempel som finns i affärsvärlden.

Mer information om Grundfos energi-initiativ: Anta energiutmaningen NU - läs mer.

Känd teknik räcker långt
Koncernchefen Carsten Bjerg är glad att Grundfos initiativ har effekt inom EU.
”Det viktigaste för Grundfos är att vi kan hjälpa Connie Hedegaard och EU att sprida ett positivt budskap”, säger han.

Under besöket talade han om hur socialt ansvarstagande är en tradition inom Grundfos, och om hur företaget prioriterat att minimera sin energiförbrukning – inte bara den energi som produkterna använder, utan också den energi som används vid tillverkning av produkterna. ”Hos Grundfos är detta något vi bidrar till i alla våra vardagliga aktiviteter och dessutom är reduceringen av energiförbrukningen ett viktigt skäl för oss att satsa resurser på att utveckla produkterna”, förklarade han.

Carsten Bjerg framhöll det faktum att pumpar svarar för 10 % av världens totala
energiförbrukning, vilket kan reduceras med 40 % bara med hjälp av den teknik som finns idag.

Inspirera till nya initiativ
Under den efterföljande rundvandringen i produktionsanläggningen och den nya
energicentralen, som etablerats i samarbete med fjärrvärmestationen i Bjerringbro, visades ett antal exempel på hur energiförbrukningen kan reduceras med hjälp av kända tekniker.

Upptäck mer:
MAGNA3 – marknadens energisnålaste cirkulationspump - läs mer.

Skriv ut pressreleasen här.