Global närvaro säkerställer starkt halvårsresultat för Grundfos

01/10/2012

Starkt halvårsresultat

Med 6 % omsättningsökning fortsätter Grundfos att växa. Läget i världsekonomin innebär emellertid stora utmaningar och Carsten Bjerg, Grundfos koncernchef, är försiktig när det gäller framtiden. Samtidigt är han glad att Grundfos är väl förberett med nya starka produkter och ännu mer på gång.

Omsättningen för Grundfoskoncernen under första halvåret 2012 uppgår till 10,7 miljarder DKK, jämfört med 10,1 miljarder DKK under samma period förra året. Resultat före skatt uppgår till 779 miljoner DKK – vilket är något lägre än de sex första månaderna 2011, men ett tillfredsställande resultat i ljuset av de globala trenderna, förklarar Carsten Bjerg, koncernchef i Grundfos.

- Som förväntat ökar inte försäljningen i samma takt som tidigare. Utvecklingen har påverkats av svåra förhållanden på flera marknader. Det är inte bara negativ tillväxt i Sydeuropa, även traditionellt starka marknader i resten av Europa präglas av recession. Däremot ser vi påtagligt förbättrade resultat på stora marknader som Ryssland och USA, och marknaderna i Asien och Mellanöstern har starkt bidragit till den totala tillväxten i koncernen, säger Carsten Bjerg.