EuP-direktivet och dess effekt vid val av cirkulationspump

28/11/2012

EuP-direktivet

Pumpar står för 10% av världens totala elförbrukning.

Pumpar står för närmare 10 % av världens totala elförbrukning och mer än 60 % av de befintliga pumpsystemen har låg verkningsgrad. Att byta ut dem mot nya A-klassade produkter från Grundfos kan medföra enorma energibesparingar. A-klassade cirkulationspumpar använder upp till 80 % mindre energi än D-klassade pumpar, vilket kan sänka ett genomsnittligt hushålls elräkningar med upp till 10 %.

EuP-direktivet för cirkulationspumpar kommer vid årsskiftet att ställa hårdare krav på försäljningen av fristående cirkulationspumpar. Endast de effektivaste A-klassade pumparna som finns på marknaden idag uppfyller kraven i direktivet. Kraven på ekodesign för fristående cirkulations-pumpar utan axeltätning (som fastställts i kommissionens förordning nr 641/2009 22 juli 2009) kommer nu att ingå i CE-intyget (Försäkran om överensstämmelse). En produkt får inte säljas inom EU utan CE-märkning.

Fakta om EuP-direktivet
EuP står får Energy-Using-Products, dvs energianvändande produkter. Direktivet för cirkula-tionspumpar kommer att implementeras i följande steg:

2013
Från 1 januari 2013 måste fristående cirkulationspumpar utan axeltätning (utom sådana som har konstruerats särskilt till primärkretsar i termiska solkraftsystem och värmepumpar) ha ett energi-effektivitetsindex (EEI) på maximalt 0,27.

2015
Från 1 augusti 2015 måste både fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och vanliga cirkulationspumpar utan axeltätning som är integrerade i produkter ha ett EEI på maximalt 0,23.

Både Grundfos MAGNA- och ALPHA-pumpar uppfyller dessa krav och finns sedan flera år tillbaka installerade världen över.

För cirkulationspumpar baseras direktivet på följande principer:
• Den årliga elförbrukningen inom EU (EU27) uppgår till 50 TWh per år (2009).
• Utan direktivet skulle elförbrukningen inom EU uppskattningsvis vara 55 TWh år 2020.
• Med direktivet skulle elförbrukningen inom EU uppskattningsvis vara 32 TWh år 2020

Kraftiga energibesparingar
Direktivet medför alltså elbesparingar på 23 TWh inom EU år 2020, vilket motsvarar elförbruk-ningen i 14 miljoner människors hem inom EU. Detta harmonierar med den uppskattade reduceringen av koldioxidutsläppen på 11 miljoner ton inom EU år 2020.

Skriv ut informationsbladet här

Broschyr:  KRÄV MER av dina cirkulationspumpar

Läs mer om Nya ALPHA2 och MAGNA3