En av marknadens bästa pumpar har blivit ännu bättre

05/12/2012

NYA ALPHA2

Grundfos lanserar NYA ALPHA2 som har marknadens lägsta EEI

Den nya och förbättrade ALPHA2 från Grundfos är den energieffektivaste cirkulationspumpen på marknaden. Genom att byta ut en cirkulationspump av standardtyp mot NYA ALPHA2 kan ett hushåll reducera elförbrukningen med upp till 10 %.

Större energislukare än ett kylskåp
Den finns vanligen på någon undanskymd plats i hemmet, t ex i pannrummet eller tvättstugan. Den är i drift 24 timmar om dygnet, året runt och är oftast den produkt i hushållet som förbrukar mest energi … om man inte väljer NYA ALPHA2 från Grundfos förstås.

NYA ALPHA2 anpassar sig automatiskt efter husets behov och reducerar elförbrukningen med upp till 87 %. Resultatet är avsevärda besparingar och förbättrad komfort.

Allt som krävs är att byta den gamla ineffektiva pumpen mot NYA ALPHA2.

Ny EuP-lagstiftning
2013 träder en ny lag i kraft för energianvändande produkter (EuP) som fastställer högsta energieffektivitetsindex (EEI) för fristående cirkulationspumpar till 0,27. År 2015 kommer detta att reduceras ytterligare - till 0,23.

Som ett resultat av det nya direktivet ersätts den nuvarande märkningen, energiklass A-G, av ett energieffektivitetsindex (EEI). Endast de cirkulations-pumpar som uppfyller de strikta kraven kommer att finnas tillgängliga för försäljning inom EU.

Direktivet innebär således elbesparingar på 23 TWh/år i EU 2020, vilket ungefär motsvarar produktionen från 2-3 kärnkraftverk.

Grundfos NYA ALPHA2 har ett EEI på 0,15
Med ett energieffektivitetsindex på endast 0,15 ligger Grundfos NYA ALPHA2 långt före gemensamma standarder och andra cirkulationspumpar på marknaden.

NYA ALPHA2 kan automatiskt justera energiförbrukningen ner till 4 W medan förbrukningen för äldre pumpar konstant ligger mellan 60- 100 W. Det betyder att en pump i en typisk installation använder 350 kWh per år, jämfört med NYA ALPHA2 som använder ner till så lågt som 44 kWh–en besparing på upp till 87%.

Enligt Thomas Mjörnheim på Grundfos AB har företaget ännu en gång höjt ribban för cirkulationspumpar. ”NYA ALPHA2 är inte bara den energieffektivaste cirkulationspumpen som finns tillgänglig på marknaden idag - det är förmodligen också den mest driftsäkra och mångsidiga cirkulationspumpen så här långt. För att nå hit krävs ingenjörskonst av yppersta klass” säger Mjörnheim.

Ny teknologi – bevisad driftsäkerhet
Teknologin i NYA ALPHA2 är ny men den bygger på Grundfos välkända drift-säkerhet. Med 65 års erfarenhet och mer än 3 miljoner pumpar ute på fältet, visar Grundfos hur viktigt det är att lyssna på sina kunder:

“Våra kunder kräver energieffektiva lösningar som erbjuder enkel installation och enkla inställningar utan att kompromissa med Grundfos erkända driftsäkerhet” säger Thomas Mjörnheim.

Intelligent pumpning
När NYA ALPHA2 har installerats, kommer den unika AUTOADAPT funktionen att automatiskt börja analysera systemet för att finna den optimala proportional-kurvan. NYA ALPHA2 gör detta regelbundet för att försäkra att den alltid går på den mest optimala inställningen. Oavsett årstid eller förändringar av behovet i systemet, garanterar NYA ALPHA2 maximal komfort till lägsta kostnad.

För ytterligare information om NYA ALPHA2, besök www.grundfos.com/moderncomfort

NYA ALPHA2 i korthet
Marknadens energieffektivaste cirkulationspump ALPHA2 använder ner till 4W där en pump av standardmodell använder 60-100 W.

Enkel montering
Kompakt konstruktion – perfekt där utrymmet är mycket begränsat.

Högre verkningsgrad
Grundfos NYA ALPHA2 har ett otroligt lågt EEI (energieffektivitetsindex) på endast 0,15. Det är det lägsta värdet i branschen för cirkulationspumpar och gör det möjligt för villaägaren att spara upp till 10 % på elräkningen eller hela 87 % om de har en äldre cirkulationspump installerad.

Ny inbyggd flödesmätare
För enklare injustering av systemet.

Innovativ och kompakt stickkontakt
Förenklar anslutning av pumpen.

Isoleringskåpor
Är numera standard.

AUTOADAPT
Väljer automatiskt den bästa driftskurvan för effektivitet och komfort.

Version av rostfritt stål
ALPHA2 N för recirkulation av tappvarmvattensapplikationer och mycket krävande värmesystem.

En-knappsmanövrering
Samtliga inställningar görs via en unik och intuitiv knapp – enkelt och smidigt.

NYA ALPHA2
Vätsketemperatur     2 till 110°C
Systemtryck                Max 1,0 MPa, 10 bar
Bygglängd                  130 och 180 mm
Ekodesigndirektiv     EN 16297-1: 2012 och
(2009/125/EC)           EN 16297-2: 2012
EEI                               0,15

Skriv ut informationsbladet här

 

ALPHA2