Danmarks största sjukhus fokuserar på hållbarhet

04/06/2014

Denmark’s biggest hospital focuses on sustainability

Hållbarhet, komfort och energiförbrukning är i fokus när danmarks största sjukhus byggs strax utanför Århus. Grundfos spelar en mycket viktig roll när de ska hjälpa New University Hospital att nå sina miljömål.

50 kilometer från Grundfos huvudkontor i Bjerringbro, håller ett sjukhus stort som en mindre stad, på att uppföras i Århus, Danmarks näst största stad. När bygget är klart år 2020 kommer omkring en miljon patienter per år att besöka sjukhusanläggningarna vid New University Hospital.

- Vid uppförandet av sjukhuset har fokus i första hand legat på patienternas välbefinnande. Vi vill att de ska få den mest effektiva behandlingen. Detta är bara möjligt om de material och produkter som byggs in fungerar optimalt. Därför väger vi in kvalitet, miljöpåverkan, drift och hantering av de olika produkterna i systemet och i synnerhet energiförbrukningen redan under byggfasen, säger Simon Witt Pedersen, Project Manager vid projektavdelningen vid New University Hospital. Detta innebär att sjukhuset kommer att uppfylla morgondagens krav rörande låg energiförbrukning och sjukhuset har som målsättning att bli det mest moderna universitetssjukhuset i norra Europa. Detta är fallet både i fråga om behandlingen av patienter och när det gäller kvalitetsnivån på alla produkter som finns i och i anslutning till sjukhuset.

Moderna lösningar

Bravida är en leverantör av installationer och tjänster inom el, rörarbeten, värme och ventilation. När de valde pumpleverantör till de första byggnadsfaserna för sjukhuset, vände de sig till Grundfos. Det två företagen har tillsammans lång arbetserfarenhet.

- Vi ville ha de bästa pumparna på marknaden med hög kvalitet och energieffektivitet samt den mest moderna tekniken. Därför valde vi MAGNA3 för de flesta installationerna, vilket enligt min åsikt är den mest moderna och energieffektiva pump som finns. För det andra ville sjukhuset ha pumpar som kan ingå i och kommunicera med större system, i det här fallet ventilations- och radiatorsystem, säger Søren Østergaard, Project Manager från Bravida.

På sjukhuset är patienterna den främsta prioriteten. Därför måste lösningarna vara enkla att installera och hantera. MAGNA3-pumparna kommer att användas i systemen för värme och kyla, liksom för ventilation och värmeåtervinning, så att patienter och anställda får en behaglig miljö i samtliga byggnader. Och för att göra jobbet enklare kan pumparna övervakas från en enda punkt, där personalen kan se om någon av pumparna behöver justeras.

En roll att spela

Företaget Grundfos är stolt över att vara en del av detta nya, toppmoderna sjukhus, som i tekniskt avseende kommer att bli ett landmärke Europa.

- Våra produkter har ingen stor påverkan på sjukhusets primära verksamhet, men de har en roll att spela i de vitala delarna av komfortsystemen. Vi är glada över att man vid byggprojektet har fokuserat på energiförbrukning och att man har prioriterat valet av pumplösningar, säger Henrik Falck, försäljningschef hos Grundfos i Danmark.