VIKTIG SÄKERHETSVARNING FÖR CONLIFT

02/06/2015

Säkerhetsvarning CONLIFT

Grundfos har utfärdat en säkerhetsvarning rörande en tidigare modell av CONLIFT-pumparna, producerad vecka 47/2007 eller tidigare. Pumpar från denna period kan medföra en allvarlig brandrisk under vissa omständigheter

 

VIKTIG SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS CONLIFT

Grundfos har utfärdat en säkerhetsvarning rörande en tidigare modell av CONLIFT-pumparna, producerad vecka 47/2007 eller tidigare. Pumpar från denna period kan medföra en allvarlig brandrisk under vissa omständigheter.

Säkerhet och produkternas driftsäkerhet är alltid vår främsta prioritet. Därför utfärdar Grundfos denna säkerhetsvarning rörande en serie kompakta pumpar för borttransport av kondensvatten, vilka används i olika installationer.

CONLIFT är en serie kompakta pumpar för borttransport av kondensvatten, som finns installerade både i kommersiella byggnader och i privathushåll. Dessa produkter används där kondensvatten inte kan rinna bort genom självfall eller där kondensvattenkällan befinner sig lägre än bakströmningsnivån. Typiska applikationer är borttransport av kondensvatten från kondenspannor, skorstenar, luftkonditioneringsanläggningar, avfuktare och kylanläggningar.

Grundfos egna undersökningar visar att motorn i CONLIFT-pumpar tillverkade vecka 47/2007 eller tidigare under vissa tekniska förhållanden, inklusive användning av hushållssäkringar på mer än 10 A, kan överhettas, vilket kan orsaka brand i pumpen.

CONLIFT-pumpar tillverkade vecka 48/2007 eller senare utgör ingen brandrisk, eftersom deras konstruktion avsevärt skiljer sig från konstruktionen hos den föregående modellen.

Grundfos uppmanar starkt slutkunder att kontrollera om de har en CONLIFT-pump som kan vara berörd och att i så fall omedelbart kontakta Grundfos för kostnadsfritt utbyte av pumpen.

Har du frågor kring detta, vänligen kontakta Grundfos serviceavdelning:
service-se@grundfos.com.


Åtgärder

1) Grundfos kommer att byta ut alla CONLIFT-pumpar tillverkade vecka 47/2007 eller tidigare mot nya CONLIFT-pumpar. Detta är kostnadsfritt för slutanvändaren och Grundfos kommer att ersätta alla dina kostnader i samband med produktutbytet (mer information nedan).

2) Brandrisken är liten, men kan inte uteslutas. Om slutanvändare vill undvika varje tänkbar risk bör pumpen därför stängas av till dess att den kan bytas ut. Dock måste också den anslutna utrustningen, det vill säga kondenspannan, luftkonditioneringsanläggningen, avfuktaren eller kylanläggningen, stängas av, för att undvika risk för vattenläckage.

3) Grundfos informerar återförsäljare, installatörer och slutanvändare om att CONLIFT-pumpar från den aktuella perioden kan utgöra en farlig brandrisk och att åtgärder måste vidtas.

4) Grundfos annonserar även säkerhetsvarningen på relevanta Grundfoswebbplatser och erbjuder ytterligare assistans och information både centralt och lokalt.

OBS! Denna varning gäller inte för modellerna CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 eller CONLIFT2 pH+.

 

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta orsakar, men säkerhet och driftsäkerhet är Grundfos högsta prioriteter.

 

 

conlift

CONLIFT-pumpen som omfattas av säkerhetsvarningen ser ut enligt bilden.