Effektivisering av vattenverk i Skurups kommun

28/01/2014

Vattenverket i Skurups komun

Vattenverket i Skivarp som förser hela Skånes sydkust mellan Trelleborg och Ystad med vatten, har genomgått en upprustning där man har installerat moderna och energisnåla flerstegspumpar från Grundfos

I Skurups kommun har en genomgång och upprustning av pumpar och tryckstegringssystem för kallvatten påbörjats. Vattenverket i Skivarp som förser hela Skånes sydkust mellan Trelleborg och Ystad med vatten, har precis genomgått en upprustning där man har installerat moderna och energisnåla
flerstegspumpar från Grundfos som i tuff konkurrens vann upphandlingen.

En mycket viktig parameter i projektet var att arbetet med att demontera och utföra ombyggnad samt ny installation skulle gå smidigt och med så få störningsmoment som möjligt för kommunens kunder. Ombyggnaden gjordes av Grundfos Service som demonterade och byggde nytt på endast 6 timmar!

Den nya prefabricerade anläggningen, av märket Grundfos Hydro MPC-E med 5 energieffektiva CRIE flerstegspumpar, levererades visserligen nästan driftklar och optimerad men en del rörarbeten och anslutningar måste genomföras för att allt skulle fungera på bästa sätt. Dessutom måste anläggningen driftsättas och de sista finjusteringarna göras innan anläggningen kunde tas i drift.

Anläggningen som nu är driftsatt ersätter två befintliga pumpar som var utrustade med motorer på 50 kW vardera. Den nya anläggningen, Hydro MPC, är uttagen för drift med 4 pumpar vid max last och en pump som reserv. Pumparna styrs av ett intelligent system, Grundfos styrenhet CU 352, som anpassar driften efter det aktuella behovet. Hydro MPC känner av trycket i systemet. När trycket faller, det vill säga när vattenförbrukningen i hushållen stiger, så startar en ny pump. Behövs mer vatten så startar ytterligare en pump och så vidare. Varje pump är utrustad med en motor på 7,5 kW och en integrerad frekvensomformare. Det intelligenta systemet låter de fem pumparna växla så att drifttiden fördelas lika på pumparna.

"Förutom minskad elförbrukning och positiva effekter på miljön har även arbetsmiljön blivit bättre", säger  Lennart Thunberg, anläggningsansvarig på Vattenverket i Skivarp

 

 

GRUNDFOS LEVERERADE:

Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 20-7

Dimensionerande flöde: 90 m3/h
Dimensionerande tryck: 67,5 mvp

Energianvändningen är P2= 23.1 kW vid vald driftpunkt.
Besparingen är ca 8000-10 000 kr/månad.