Halvårsresultat 2018

10/09/2018

Grundfos rapporterar sitt halvårsresultat: Fortsatt stark försäljningstillväxt och strategisk utveckling

Grundfos fortsätter att stärka sin globala marknadsposition och förverkligar avsevärd organisk försäljningstillväxt på alla viktiga prioriterade marknader.

  • Organisk försäljningstillväxt (lokala valutor) på 9,5 %, jämfört med 5,5 % under första hälften av 2017 
  • Nettoomsättning 12,8 miljarder DKK, jämfört med 12,2 miljarder DKK under första halvan av 2017 – förbättring med 5,1 %.
  • Intäkter före räntor och skatter (EBIT) på 964 miljoner DKK, jämfört med 1 085 miljoner DKK under första halvan av 2017. 

Även om tillväxten var avsevärd var intäkterna lägre under första hälften av 2018, beroende på att Grundfos ökade det kommersiella trycket för att driva vår marknadsandel, i kombination med ökande råvarupriser och valutafluktuationer.

Kina, USA, Storbritannien och Tyskland är bland de viktiga länder som driver solid tillväxt, men nästan alla marknader utvecklas positivt för Grundfos. Stark tillväxt inom den globala tjänsteverksamheten bidrar också till det sammantagna resultatet.

”Även om vi är glada över vår starka organiska försäljningstillväxt, påverkades EBIT för första halvåret av valutafluktuationer och kraftigt stigande råvarupriser. Trots detta tryck på våra marginaler har vi valt att fortsätta vara mycket kommersiellt aktiva för att driva vår tillväxt och marknadsandel. Vidare har vi hållit samma takt i att verkställa vår strategi, inklusive investeringar i vår digitala omvandling, stark försäljningstillväxt för tjänster och andra viktiga initiativ,” säger Mads Nipper.

”Jag är också glad att se att vår avsevärda enhetstillväxt accelererar vår positiva inverkan på energieffektivitet – och att vi därmed bidrar starkt till att möta utmaningarna i samband med SDG13, FN:s mål för hållbar utveckling rörande klimatförändring,” avslutar Mads Nipper.


Mer information:

Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President, Communication, Public Affairs & Engagement
M: +4530525020 E: kskibsted@grundfos.com