Grundfos levererar starkt resultat trots tuffa marknadsförutsättningar

07/03/2016

Grundfos delivers strong result despite tough market conditions

Grundfos behåller ledningen på den globala marknaden och når betydligt högre vinst.

Trots att det råder stiltje på den globala pumpmarknaden, visar Grundfoskoncernen upp en begränsad omsättningsökning på 0,8 procent mätt i lokal valuta och ökar dessutom sin vinst avsevärt. 

Vinsten före räntor och skatter (EBIT) uppgår till DKK 2,0 miljarder jämfört med DKK 861 miljoner föregående år medan koncernens vinst efter skatt (PAT) kommer att uppgå till DKK 1,45 miljarder, jämfört med 503 miljoner 2014.

Koncernens intäkter har ökat till DKK 24,8 miljarder, vilket motsvarar en omsättningsökning på 5 procent i danska kronor jämfört med 2014. Omsättningsökningen i danska kronor påverkades gynnsamt av högre växelkurser för ett antal viktiga valutor. 

I början av 2015 hade koncernledningen tydliga mål: att uppnå en betydande vinstökning, att behålla den globala marknadsandelen och att få en bra start på införandet av den nya Grundfos Strategy 2020.

– Vår vinst och vårt kassaflöde har förbättrats betydligt, tack vare bland annat bättre fokusering och prioriteringar. Vi behåller eller stärker våra marknadsandelar på viktiga strategiska marknader. Och koncernens strategi att fokusera på vår kärnverksamhet och stärka kundrelationerna fungerar, säger Grundfos koncernchef Mads Nipper. 

Just stärkta och förbättrade kundrelationer har varit en avgörande faktor för att uppnå det goda resultatet. Den globala konkurrensen har skärpts märkbart, men trots det och de ekonomiska utmaningar många kunder ställts inför, har lojaliteten legat på samma höga nivå som tidigare. 

– Vi har levt upp till våra egna förväntningar och är därför nöjda med resultatet. Ändå måste jag säga att världsmarknaden varit en blandad kompott. Ryssland – tidigare en av våra snabbast växande och mest lönsamma marknader – faller starkt tillbaka och Kinas tillväxtmaskin har gått i stå. Vi upplever starkast tillväxt i Nord- och Sydamerika. Vi har uppnått en begränsad omsättningsökning under svåra marknadsförutsättningar. Det tillskriver jag våra innovativa kvalitetsprodukter och vår organisations förmåga att upprätthålla goda kundrelationer, förklarar koncernchefen Mads Nipper.

Trots en svag europeisk ekonomi upplever Grundfos framgångar på marknader som Italien, Polen, Ungern, Turkiet, Tjeckien och i de baltiska staterna, vilka alla uppvisar goda tillväxttal. Försäljningen steg med 12 procent i USA, världens största pumpmarknad, medan försäljningsökningen var 18 procent på de sydamerikanska marknaderna. Även i Japan och Vietnam upplever vi en positiv utveckling. 

Inom HVAC/OEM-segmentet, där Grundfos levererar lösningar till några av världens största tillverkare av värmepannor, ser man de positiva verkningarna av strängare EU-krav på energieffektivitet för pumpar och motorer. Grundfos erbjuder marknadens mest energieffektiva lösningar och det är OEM-kunderna medvetna om. 

Grundfos uppnår också sina mål att varaktigt begränsa sin miljöpåverkan, till exempel genom att inte släppa ut mer CO2 än under 2008. Under året har såväl CO2-utsläpp och energiförbrukning som vattenförbrukning minskat jämfört med 2014 och med vårt referensår 2008.

Läs hela årsredovisningen för 2015

Ladda ned högupplöst bild