Ännu ett rekordår för Grundfos

02/04/2012

- nu tar investeringar och ambitioner fart

Aldrig tidigare har Grundfos sålt så många pumpar som under 2011, och ännu en gång kan pumpjätten visa upp ett mycket fint årsbokslut, med rimlig tillväxt och en mycket tillfredsställande vinst.

– Med en ökning på åtta procent följde försäljningsutvecklingen precis budget. Vi är glada att kunna hjälpa ännu fler att uppfylla sina grundläggande krav på vatten och komfort. Ett av skälen till att vi kan skapa så hög tillväxt även i svåra tider är att vi lyckas fokusera på gröna och hållbara lösningar. Men det samlade resultatet för 2011 härrör framförallt från målmedvetna insatser inom hela koncernen, säger en mycket nöjd koncernchef, Carsten Bjerg.

Ett stort antal marknader i Västeuropa står mer eller mindre stilla för närvarande och Grundfos breddar därför sin omsättning på andra marknader.

– Vi räknar med en lägre tillväxtnivå på den europeiska marknaden under ett antal år framöver, så här ställs vi inför utmaningen att skapa tillväxt även utan hjälp av en växande marknad. Vi är också nöjda med att ha lyckats globalisera vår verksamhet i tid och att vi redan har etablerat vår verksamhet med starka positioner i de delar av världen där den ekonomiska tillväxten kommer att koncentreras de kommande åren. Sådana områden är BRIC-länderna, men även länder som Turkiet, Ukraina, Thailand, Vietnam och Sydafrika, liksom länderna i Mellanöstern, förklarar koncernchefen.

Vinsten investeras i företaget  

Grundfos ökade sin omsättning till SEK 24,5 miljarder 2011 jämfört med SEK 22,6 miljarder 2010 – en ökning med 8 procent. Lönsamhetsmässigt var dock 2010 ett bättre år, men detta främst på grund av att flera långsiktiga investeringar gjordes 2011 för att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft. Det primära resultatet hamnade på SEK 2,3 miljarder 2011 (jämfört med SEK 2,5 miljarder 2010) .

Högre ambitionsnivå                                                                                                          

– Det uppnådda resultatet och därmed följande ekonomiska soliditet gör att vi höjer ambitionsnivån. Vi pumpar in ännu större resurser i våra utvecklingsområden och våra investeringar i nya produktions-linjer och nya fabriker kommer under 2012 att nå historiskt höga nivåer. Dessutom kommer våra satsningar på att bredda verksamheten inom vattenbehandling att intensifieras, säger Bjerg.

Inte heller inom produktionen sjunker ambitionsnivån. Ett antal nya och energieffektiva cirkulations-pumpar presenterades nyligen och väntas bidra till större marknadsandel, högre omsättning och lönsamhet. Även investeringar på andra områden är framtidsinriktade. Grundfos upprättade t ex ett globalt kompetenscenter inom vattenförsörjning och spillvatten 2011 i syfte att öka tillväxten på detta område. Nya säljbolag upprättades i Sydamerika och fabriker byggs i Singapore, Serbien och Ungern.

Hållbarhet och bra affärer hänger ihop                                                          

2008 satte vi på Grundfos upp ett ambitiöst mål för våra egna koldioxidutsläpp.  Vi beslutade att vi årligen aldrig skulle släppa ut mer koldioxid än vi gjorde under 2008, oavsett hur mycket verksamheten skulle växa. Och år efter år har vi uppnått det målet, även under 2011. Vi har i själva verket minskat koldioxidutsläppen sedan 2008 med 10,5 procent, trots att försäljningen under samma period stigit med drygt 10 procent.

– Arbetet med klimatpåverkan i våra fabriker är mycket lovande, framförallt eftersom resultaten uppnåtts genom förbättrad energieffektivitet. Genom att leva som vi lär visar vi vad som är möjligt att göra om man använder energieffektiva och energibesparande produkter och system. Världen behöver många fler som gör på samma sätt. Vi vill också göra andra uppmärksamma på att pumpar är ett effektivt sätt att spara energi. Med rätt motorteknik kan till exempel pumpar-nas energiförbrukning reduceras med upp till 60 procent, förklarar Bjerg.

För mer information, kontakta Grundfos.