Grundfos mål

file

Grundfos mission och vision ersätts av Grundfos mål, som sammanfattas i dessa ord:

Grundfos är globalt ledande i fråga om avancerade pumplösnignar och trendsättare inom vattenteknologi. Vi bidrar till global hållbarhet med banbrytande tekniker som förbättrar människors livskvalitet och tar hänsyn till planeten.

Här kan du se vad orden betyder:

”Globalt ledande” innebär att Grundfos av sina kunder och konkurrenter över hela världen uppfattas som den ledande aktören inom pumpbranschen. Vi utvecklar, tillverkar, säljer och servar pumplösningar av hög kvalitet och vi sätter standarden inom branschen.

”Avancerade pumplösningar” innebär att vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar som uppfyller kundens krav - oavsett hur komplex lösningen är, användningsområde och storlek.

”Trendsättare inom vattenteknologi” innebär att vi strävar efter att vara bland de ledande i branschen i fråga om att hitta sätt att använda ny teknik för att transportera och behandla vatten och spillvatten.

”Bidra till global hållbarhet” innebär att vi bedriver vår verksamhet på miljömässigt hållbart sätt och skapar lösningar som är hållbara från vaggan till graven. Vi har förbundit oss att avsevärt bidra till att reducera miljöpåverkan genom att begränsa både våra egna och våra kunders koldioxidutsläpp. Vår målsättning är att skapa renare tekniker och lösningar som begränsar vattenförbrukning, ger högre verkningsgrad, hjälper konsumenter att sänka sin vatten- och energiförbrukning samt ökar återanvändningen av resurser.

”Banbrytande tekniker” innebär att vi kommer att uppfinna lösningar som världen aldrig tidigare skådat. Vi kommer att utöka vår verksamhet genom att lägga till nya kategorier och områden genom att använda våra tekniker på nya, kreativa sätt, utgående från våra kunders behov.

”Förbättra människors livskvalitet och ta hänsyn till planeten” innebär att vi fokuserar på människor i en växande värld och att våra lösningar alltid har balans mellan mänskliga, sociala och miljömässiga aspekter. Vi vill göra det möjligt för människor att ta hand om sig själva och ge fler människor ett mer komfortabelt liv, utan att det sker på bekostnad av miljön och planetens naturresurser. Vi är alltid angelägna om att hitta lösningar för världens fattigaste samhällen och människor med särskilda behov.