Lärande är en livslång process

file

Vi tror att man alltid kan förbättra sina färdigheter och att en fortlöpande utbildningsprocess är det bästa sättet att hålla sig à jour med en värld i rörelse. Det är dessa tankar som ligger bakom Poul Due Jensen Academy.

Vi har en skyldighet att tänka framåt - att tänka ännu lite längre.
Det är Grundfos sätt. Poul Due Jensen Academy är det senaste exemplet på vårt engagemang för att tänka framåt.

Vi tror att det blir allt viktigare att kommunicera med och förstå våra kunder. Genom att kontinuerligt utveckla våra anställdas förmåga att identifiera och uppfylla våra kunders behov, blir vi hela tiden bättre. Akademin kommer under kommande år att utgöra centrum för den här processen.

Anställda från hela världen besöker akademin i Danmark för att få utbildning i team building, kundvård, service och andra relevanta områden. Kurserna omfattar såväl teori i klassrumsmiljö som praktisk tillämpning i form av fallstudier och experiment.

Genom att tänka framåt uppnår både vi och våra kunder ännu bättre kommunikation. Våra anställdas förbättrade kompetens - och den sammantagna tillfredsställelsen hos alla våra kunder - kommer att utgöra måttet för akademins framgångar.