Koncernpolicy

file

Koncernpolicyn gäller endast i den utsträckning den inte står i strid mot gällande lagstiftning i länder där koncernen har lokal verksamhet.

Denna policy gäller för företag som bär namnet Grundfos. För företag som ägs av Grundfos, men som inte har Grundfos i namnet, kan styrelsen besluta om utarbetade av separat företagspolicy.

Koncernpolicyn (www.grundfos.com)