Fakta om Grundfos

file

PRODUKTION OCH PUMPAR
Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptiillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar.

Förutom pumpar tillverkar Grundfos standardmotorer, dränkbara motorer samt utvecklar avancerad elektronik för övervakning och styrning av pumpar. Ytterligare produkter produceras inom divisionerna BioBooster och Lifelink, som är de senaste tillskotten i företaget. Grundfos har även introducerat den nya teknikmärkningen Blueflux, som intygar att utrustningen utgör en av marknadens absolut bästa produkter.

GRUNDFOS I DANMARK
Större delen av de danska Grundfosbolagens verksamhet (säljbolaget Grundfos DK, tillverkningsbolaget Grundfos A/S samt Grundfos Holding A/S är förlagd till den lilla orten Bjerringbro, där företaget grundades 1945. Grundfos har även anläggningar i Aalestrup, Årslev, Brøndby och Farum.

GLOBAL VERKSAMHET
Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN
Stiftelsen Poul Due Jensens Foundation etablerades som en fristående institution år 1975. I dag äger stiftelsen cirka 86,7%, de anställda 2,0% och grundarens familj resterande 11,3% av aktiekapitalet i Grundfos Holding A/S.

Stiftelsens syfte är att konsolidera och expandera den ekonomiska basen för fortsatt utveckling av Grundfoskoncerenen. Stiftelsens kapital och vinster ska endast användas för att uppnå stiftelsens syften och vinsterna ska återinvesteras i Grundfosbolagen.

FRAMTIDEN
Grundfos har fått uppleva 60 år av ständig tillväxt. Vi vill se denna utveckling fortsätta och satsar därför stort på att bli en av de största aktörerna i länder som ryssland, Indien och Brasilien. Kina betraktar vi redan som vår andra hemmamarknad.

Vi står inför stora utmaningar och därför har vi tagit fram vår innovationsplicy med fokus på hållbarhet, en föränderlig värld och banbrytande teknik.

 

Nyckeltal (miljoner euro.)20122011
Omsättning3,0352,841
Resultat före skatt253270
Resultat före skatt som andel av omsättning
8,3 %9,5 %
Konsoliderat eget kapital1,8341,653
Avkastning på eget kapital65,3 %63,3 %
Summa tillgångar2,8072,613
Antal anställda17,98417,481

 


    Facebook Twitter LinkedIn