Grundfos miljöarbete

Ladybird

Vi tar stort ansvar för vårt miljöarbete.

 

Vårt miljöarbete skall syfta till ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder som främjar miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Vi bedriver ett aktivt arbete med att minska vår negativa miljöpåverkan. Våra betydande miljöaspekter är användningen av energi, kemikalier, transporter och vårt avfall. Vi jobbar även med att ständigt förebygga och minska utsläpp från vår produktionsverksamhet. Vi är stolta över att jobba med moderna produkter som bidrar till en minskad energianvändning och som främjar försörjning av rent vatten.

Välkomna att ta del av vår miljöpolicy - Läs här

 

Miljöcertifikat

När det gäller försäljning och service av pumpar, pumpstationer, pumpinstallationer samt tillverkning av kundanpassade pumpstationer är vi certifierade enligt ISO 14001:2004.

Se dokumentet här