Think ahead - Att tänka framåt är den bästa lösningen

file

Vi på Grundfos ser alltid till långtidsperspektivet

Vi är inte bara marknadsledande tack vare vårt tekniska förutseende - vi tittar även på din verksamhet ur en framtidsaspekt. Vi tänker framåt och utvecklar, tillsammans med kunden, den lösning som blir mest fuktionell och kostnadseffektiv på lång sikt. En affärsrelation med Grundfos bygger på partnerskap och långsiktig support.

Vårt framåttänkande har stöd på företagsnivå, där alla anställda uppmuntras att bidra till att generera nya idéer. Grundfos ser också till att alla inom organisationen får fortlöpande utbildning.

Vår satsning på att tänka framåt går också i kretslopp - vi återinvesterar vår vinst i utvecklingen av framtida lösningar.

PLANERA FÖR FRAMTIDEN

Nya lösningar
Grundfos SE1 och SEV spillvattenpumpar med integrerade sensorer, bl a analog övervakning av motortemperaturen och detektering av vatten i oljekammaren. Detta säkerställer för maximal driftstid och lägre driftskostnader.

Service-leverantör
Grundfos ser service som något som måste ske snabbt, effektivt, flexibelt och till rätt pris. Många kunder kan göra märkbara besparingar genom att välja en pumpleverantör med det mest lämpliga serviceavtalet.

Detta inkluderar kommuner, som kan göra stora besparingar med ett Grundfos serviceavtal. Sådana avtal inkluderar en grundlig årlig inspektion och löpande underhåll på installationer såsom reningsverk och pumpstationer.

Kontinuerlig utbildning
Poul Due Jensen Academy är Grundfos eget utbildningscenter. Både Grundfos anställda och kunder drar nytta genom att fortlöpande utbilda sig. Kursdeltagare från hela världen utbildas inom försäljning, tekniska applikationer, kommunikation och mycket mer. Det huvudsakliga utbildningscentret ligger i Danmark, med satelliter i Kina och Ryssland.

Bygga partnerskap
God service och lämpliga lösningar utgör grunden för varaktiga kundrelationer och partnerskap. Detta är en viktig del i Grundfos mål. Genom forskning och produktutveckling säkerställer vi att våra kunder får synliga fördelar och lösningar, vilka säkrar för framtiden, på ett hållbart och miljövänligt sätt.


    Facebook Twitter LinkedIn