Innovate - En helhetssyn

file

Vi på Grundfos har som föresats att alltid förbättra vårt sätt att göra saker. Detta gäller inte bara i fråga om att sätta nya standarder inom pumptekniken - vi satsar på att förbättra alla aspekter av vår verksamhet.

Vi ifrågasätter hela tiden vedertagna normer, eftersom vi vet att det ända sättet att nå framgång är att utmana våra begränsningar. Vårt center för forskning och utveckling i Danmark är det största i världen i pumpbranschen. Produktionsteknik, konstruktion och material granskas och förbättras.

Detta är en satsning som krävs för att skapa de unika och effektiva pumplösningar som Grundfos är känt för och som våra kunder drar nytta av.

Vår satsning är hela tiden inriktad på kundernas behov - vilka de än är och var i världen de än finns.

INNOVATIVA LÖSNINGAR ÄR HJÄRTAT I ALLT VI GÖR

Energimärkning
Grundfos var en av pionjärerna bakom introduktionen av Energimärkning för pumpar år 2005. Att tillhandahålla lågenergi-pumpar - betygsatt A på en skala som liknar de som finns på vitvaror - sparar energi på global nivå och gynnar alla.

Nya material
Näst torrkörning är korrosion den vanligaste orsaken till förkortad livslängd för pumpar. Högklassigt rostfritt stål räcker en lång bit på väg mot att göra CR korrosionssäker, men bara CR Titanium är korrosionsfri. Efter ett årtionde dränkt i saltvatten finns inte minsta märke på metallytan.

Online-support
WebCAPS är Grundfos’ tekniska pumpvalsprogram on-line. Genom att gå in på WebCAPS kan kunderna hitta tekniska ritningar för Grundfos-produkter, datahäften, installations- och driftsanvisningar samt service kits på tusentals av Grundfos produkter . Tillgängligt när som helst och var som helst med en internetkoppling, WebCAPS tillhandahåller uppdaterad teknisk information.

Pumpstyrning

Elektronisk styrning och reglering är en kärnfråga hos Grundfos. Vår kunnighet och expertis har utvecklats genom att vi under mer än ett årtionde har skapat vår egen elektronik.

1991 lanserade vi våra första pumpar med inbyggd elektronik och sedan dess har vi introducerat flera generationer av elektroniskt styrda pumpar, motorer och kommunikationssystem.

Idag använder hundratusentals Grundfos-pumpar världen över elektronisk varvtalsreglering. Vi kommer att fortsätta att bana nya vägar ifråga om elektroniska lösningar.