Brytare eller säkringar har löst ut. Vad kan det bero på?

Det kan finnas många orsaker till att brytare eller säkringar löser ut: underspänning, olämpliga brytare eller säkringar, för låg inställning för motorskyddsbrytare, asymmetrisk 3-fasström, kortslutning i motorn, felaktig kabeldragning eller felaktiga elanslutningar, sliten eller blockerad pump, defekt kondensator för 1-fasmotor, motorskyddsbrytare som utsätts för högre temperatur än motorn.

En annan orsak kan vara att pumpen är underdimensionerad för den aktuella applikationen och arbetar över sitt nominella flöde.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati