Medföljer flänsar vid beställning av cirkulationspumpar, eller måste de beställas separat?

Flänsar och tätningar måste beställas separat. Storlek och typ för flänsar och tätningar måste specificeras vid beställning.


    Facebook Twitter LinkedIn