PumpAUDIT energianalys

Utbytesanalys

Grundfos PumpAUDIT

Grundfos PumpAUDIT är en pumputvärdering och energianalys - ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning och ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.

 

 

Låt vår energianalys visa hur du kan minska energikostnaderna
Grundfos PumpAUDIT är namnet på vårt verktyg för pumputvärdering/energianalys. Detta kompletta diagnosverktyg som utvecklats av Grundfos används för att identifiera onödigt stor energiförbrukning i alla slags pumpsystem. Vår erfarenhet av pumpgranskningar visar att man kan spara 30–50 % av den energi som pumparna förbrukar.

PumpAUDIT är en process i fyra steg. Beroende på hur komplex din anläggning är, kan olika verktyg användas för att erhålla de data som krävs för att rekommendera ställen som bör optimeras. Grundfos har sammanställt ett team med hängivna specialister vilka utgör verktygets ryggrad. De är speciellt utbildade, har många års erfarenhet och vet exakt vilka utmaningar som du står inför och kan diskutera de mest komplexa pumpfrågor tillitsfullt och konstruktivt.

Fyra steg till optimering
Processen börjar med att teamet besöker din anläggning och lyssnar på dina krav, för att ta fram bästa möjliga definition av den kommande uppgiften. Nästa steg är en omfattande visuell inspektion av din anläggning på plats, inklusive inspektion av befintliga pumpar, deras omgivning, rörsystem, ventiler och ledningsritningar.

Sedan forsätter teamet med diagnos, med många olika verktyg, skräddarsydda efter ditt systems storlek och behoven av analys. De tillgängliga verktygen omfattar installerade grundkontroller, en snabbkontroll av pumpeffektiviteten, en pumputvärdering med långtidsloggning och en komplett pumputvärdering.

De mätningar som utförs omfattar tre kategorier:

  • Mätbara värden som flöde och energiförbrukning
  • Analoga värden som tryck, temperatur och vattennivå.
  • Händelsefrekvenser som pumpar på/av och ventil öppen/stängd.

Det sista steget består av teamets rekommendationer. Rapporten beskriver slutsatserna av mätningarna. Den föreslår en lösning som kan inkludera ombedömning av berörd pump, utbyte av rörsystem, omplacering av pump eller användning av frekvensomformare.

Förslagen stöds av beräkningar av de besparingar som du kan göra, minskningen av CO2-utsläpp och återbetalningstiden för eventuella investeringar. Du får data som visar den verkliga prestandan för dina pumpar i dina installationer. Du får även praktiska råd om vad du kan göra åt det.

Fokus på livscykelkostnader
De verkliga kostnaderna för att äga och använda en pump måste ses över hela dess livslängd: det är livscykelkostnader (LCC). Det är nu ordentligt fastställt att inköpspriset på en pump endast står för cirka 5 % av de totala LCC. Service och underhåll står för cirka 10 %.

Detta innebär att energiförbrukningen står för 85 % av dina pumpars totala kostnader. Våra pumputvärderingar har visat att den kan halveras.

Enbart de minskade energikostnaderna innebär att nya Grundfospumpar betalar sig själva på kort tid. I varje fall visar rapporten det exakta antalet månader detta tar, ofta i storleksordningen från 6 till 36. Efter det ger besparingarna ren vinst till dig, år efter år.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati