Utbyte

Diagnostiska verktyg

Grundfos har de diagnostiska verktygen för att identifiera om energi slösas bort i ett pumpsystem och fokus på livscykelkostnader för att visa att utbyte av en befintlig pump kan löna sig.

Slösar ditt system bort energi och pengar?

Om ett pumpsystem slösar med energin, har Grundfos verktygen för att diagnosticera problemet och optimera systemet. När energin står för svindlande 85 % av den totala kostnaden, då är det där som du kan uppnå verkliga besparingar. I många system kan mer än hälften av all den energi som förbrukas av pumpar sparas.

På Grundfos beaktar vi noggrannt livscykelkostnaderna för alla våra produkter – helt enkelt för att det är det enda sättet att visa de verkliga kostnaderna för att äga och använda dem. Konceptet omfattar allt från inköpspris via drift till skrotvärde. Utbyte kan likväl vara det billigaste alternativet på lång sikt – och en pumpgranskning kan beskrivas som en punktkontroll av ditt systems livscykelkostnader.

Grundfos har utvecklat en pumpgranskning som kan fastställa var förluster förekommer i ditt system. Den kommer sedan att föreslå vad du kan göra och hur mycket du kommer att spara.

Vår pumpgranskning kontrollerar dina pumpars effektivitet. Under en testperiod avslöjar den hur mycket energi som du kan spara genom att byta till en annan och kanske mer modern pumpmodell. Granskningen sammanfattar de rekommenderade ändringarna, den energi som kan sparas, minskningen av CO2 och återbetalningstiden.

Om det är dags för ett utbyte, tjänar du på att använda vårt särskilt utvecklade internetbaserade verktyg för pumpdimensionering i Grundfos Product Center. Det kan direkt tala om vilken pump som uppfyller dina behov. Grundfos livscykelkostnader beräknar dina kostnader över pumpens livstid.

Pump Audit

Grundfos erbjuder idag sina kunder en energimätning där vi kan logga pumpars energiför-brukning och flöde under en längre tid, t ex en vecka.

För att säkerställa att vi kan göra mätningen på bästa sätt så måste kunden fylla i nedanstående formulär gärna tillsammans med ansvarig säljare - kontakta service vid behov.

Öppna formulär för fastställande av systemdata