Serviceavtal

GrA2423_w

Ett serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, dygnet runt.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du köpt din pump vill du att den ska fungera effektivt och driftsäkert och med ett formellt serviceavtal med Grundfos kan du känna dig trygg. Det är också klokt rent ekonomiskt, ger dig en fast överblick över din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Du kombinerar helt enkelt en serie serviceåtgärder som passar dina behov – och låter oss sedan genomföra schemalagda underhållsbesök för att förhindra stilleståndstid. Vi erbjuder tre olika serviceavtal för samtliga pumpar:

  • Grundläggande
  • Utökat
  • Totalt

Oavsett vilket du väljer, kommer du alltid att få service av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet
Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 % och en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett Serviceavtal med Grundfos minimerar den totala ägandekostnaden, eftersom vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga kostnaderna för att äga var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och regelbundet underhåll gör att dina pumpar arbetar med optimal verkningsgrad.

 

Du kanske även är intresserad av Grundfos GRM-lösning (Grundfos Remote Management)
Grundfos Remote Management med full kontroll över pumpapplikationen (PDF)