Uppgraderingar

En analys av ditt pumpsystem kan resultera i ett förslag till uppgradering eller till och med ett utbyte av din befintliga pump – och detta kan vara billigare än en reparation på lång sikt.

Det lönar sig att uppgradera

Visste du att det kan vara bättre för dig att byta ut din pump istället för att reparera den? Att byta ut en ineffektiv pump istället för att reparera den kan löna sig.

Genom att göra en analys av ditt befintliga pumpsystem kan vi förse dig med förslag på hur effektiviteten kan ökas och därmed hur det kan löna sig.

Det finns till exempel fler än 120 miljoner cirkulationspumpar i drift runt om i Europa. Många av dem är ineffektiva. Genom att byta ut dessa inneffektiva pumpar mot nya, A-klassade minskar energiförbrukningen med upp till 80 %. Så även om det inte är fel på pumparna, är det mycket klokt att byta ut dem.

Dagens elektroniskt varvtalsstyrda pumpar erbjuder ett antal fördelar jämfört med traditionella standardpumpar:

  • Minskad drifttid
  • Låg energiförbrukning
  • Högeffektiv pumpning
  • Låg ljudnivå

Besparingarna som fås genom ökad effektivitet säkerställer en kort återbetalningstid för investeringar

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati