Pumpregistrering

Vill du säkra din investering?

Du vet förmodligen känslan: Du är i telefon med någon, men du har en känsla av att den andra inte riktigt förstår ditt problem. Registrera alla dina pumpar och säkerställ en tydlig och effektiv kommunikation. Samtidigt ger det oss en möjlighet att ge dig bästa möjliga tekniskt stöd - varje gång.

Den dagen dina pumpar behöver service har våra tekniker full kontroll på pumptyp årsmodell mm, då kan serviceteknikern se till att alltid ha med rätt material direkt som sparar tid och pengar.

Blankett:  Vill du säkra din investering.