Energioptimering

Optimering

Energioptimering (PumpAUDIT och Energy Check)

Grundfos erbjuder en analys av dina befintliga pumpsystems effektivitet och ger dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och hur kostnaderna på lång sikt kan minskas.

Öka ditt befintliga systems effektivitet
Vi utför en analys (Energy Check) av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och ger dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och därmed minska kostnaderna på lång sikt. En analys av effektiviteten resulterar i förslag på ökad effektivitet och visar hur detta kan minska dina kostnader.

Grundfos erbjuder följande steg för att analysera dina pumpsystems effektivitet:

  • Utvärdering av befintligt pumpbestånd. Grundkontroll

En mindre utvärdering utförs helt baserad på data på pumpens märkplåt genom att man jämför pumpens data med de som kan erbjudas med nyare, mer effektiv teknik och material som finns i moderna pumpar.

  • Snabbkontroll av pumpeffektiviteten

Tryck och förbrukning i kWh för den pump som mäts. Flödet uppskattas på grundval av tillgängliga pumpdata och uppmätta resultat.

Vissa av de förslag till förbättrad effektivitet som blir resultatet kan till exempel omfatta en uppgradering av varvtalsregleringen, en uppgradering av motorn, annan dimensionering av rören, installation av en regulator eller kanske ett avtal om rutinservice.

Komplett granskning av pump
Den analys av effektiviteten som Grundfos erbjuder omfattar det första steget av vår PumpAUDIT, ett diagnosverktyg som vi använder för att kontrollera om pumpsystemen är energioptimerade för att garantera att dina kostnader är så låga som möjligt – nu och i framtiden. 

Broschyr:  Grundfos PUMP AUDIT

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati