Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till ett mycket lågt pris.

Kopplar ihop pumpar och människor
Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos fjärrhantering är ett kostnadseffektivt och okomplicerat sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Jämfört med mobiltelefonbaserad övervakning erbjuder systemet ett bredare utbud av fördelar och funktioner. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, snarare än traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Kommunikationsgränssnittet (CIU27X-modemet) möjliggör dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/O-kortet gör att du kan ansluta givare och brytare.

Enkel och kostnadseffektiv övervakning och hantering av kritiska installationer
Grundfos Remote Management erbjuder en komplett översikt av dina pumpsystem och låter dig vara online med dina pumpar. Du kan övervaka energiförbrukning, dela dokumentation, hantera service och underhåll och bibehålla ett flexibelt larmschema. Allt detta är en del av ett mycket säkert nätverk med Grundfos som värd och dessa tjänster levereras med full IT-support.

Grundfos Remote Management erbjuder många fördelar för hantering av dina kritiska installationer:

  • Pumpstationer för spillvatten

Övervaka standardpumpar för spillvatten, givare och styrenheter från alla tillverkare och av alla modeller, inklusive automatisk rapportering av driftdata.

  • Vattenbehandlingsanläggningar

Övervaka flödes- och tryckgivare, tanknivåer, pumpar och säkerhetslarm, inklusive automatisk rapportering av effektförbrukning och driftdata.

  • Gruvor och byggarbetsplatser

Ta emot larm från länsningspumpar omedelbart vid kritiska händelser som haveri eller felfunktion.

  • Bevattning

Övervaka tanknivåer, manometrar och pumpar för att se till att grödor och husdjur alltid har tillräckligt med vatten.

  • Byggnadsinstallationer

HVAC, brandskyddsenheter och tryckstegrare övervakas och hanteras från en central plats, vilket säkerställer och dokumenterar tjänster till användare i byggnaden.

Ladda ned presentationen här  "Grundfos Remote Management"

Broschyr:  Få alla dina pumpar online

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati