Globalt servicenätverk

Globalt servicenätverk

Grundfos erbjuder kunder och partners fördelen med tätknutna nätverk med mer än 600 auktoriserade Grundfos servicepartners och servicecenter i över 50 länder över hela världen.

Stark global närvaro
Grundfos erbjuder kunder och partners fördelen med tätknutna nätverk med mer än 600 auktoriserade Grundfos servicepartners och servicecenter i över 50 länder över hela världen. Detta säkerställer kunskap om lokala förhållanden och tillgång till servicepersonal lokalt.

Såsom en Grundfos-kund eller -partner har du tillgång till mer än 4,000 olika servicesatser och tillämpliga serviceinstruktioner via vår serviceinformation online WebCAPS – bara ange produktnumret i online-formuläret.

Vi stödjer våra reservdelstjänster med en effektiv, global uppbyggnad för att säkerställa smidig, snabb respons och leverans. Med ett starkt logistiksystem kan servicedelar inkluderas som en del av ett serviceavtal eller beställas direkt från Grundfos. Grundfos erbjuder kunder och partners fördelen med vårt tätknutna servicenätverk med mer än 600 auktoriserade Grundfos servicepartners och servicecentra i över 50 länder runt om i världen.