Grundfos Service

Service

Grundfos Service garanterar dig tillgång till produkt- och användningserfarenhet och utbildade tekniker.

Vi finns alltid till hands för dig
Grundfos Service ger dig tillgång till produkt- och användningserfarenhet och utbildade tekniker. Med Grundfos servicecenter i mer än 50 länder världen över, kompletterade med mer än 600 auktoriserade Grundfos servicepartner, är vi aldrig långt borta.

Som servicekund till Grundfos har du tillgång till pålitlig och komponent servicepersonal var du än befinner dig.

Reservdelar
Grundfos har ett starkt logistiksystem och servicedelar kan inkluderas i serviceavtal eller beställas direkt från Grundfos.

Om din installations pålitlighet är avgörande eller om dina pumpar är anpassade, erbjuder Grundfos dig möjligheten att köpa ditt eget lager med rekommenderade reservdelar på det ursprungliga försäljningsstället.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati