Drift

Optimera driften med ett serviceavtal

Vi tar hand om pumpunderhållet när det är dags, undviker haverier och håller den schemalagda stilleståndstid så kort som möjligt.

Med en serviceavtal med Grundfos kan du vara säker på att ditt system arbetar optimalt. Ett serviceavtal är ett kontrakt mellan ditt företag och Grundfos och förser dig med tillgång till rabatter och fördelar, vilka kan gälla för hela ditt företag. Ett partnerskap med Grundfos innebär att du alltid har en överblick över din underhållsbudget.

Vi erbjuder service dygnet runt via vårt globala nätverk av auktoriserade servicepartner. De säkerställer att du kan beställa och få alla nödvändiga reservdelar även med kort varsel. Vårt världsomfattande nätverk med auktoriserade partner är vår garanti för att årliga kontroller, förebyggande underhåll och servicearbeten på dina pumpar alltid utförs av skickliga servicetekniker som är utbildade av Grundfos och uppdaterade om våra produkter och lösningar.

Dessutom erbjuder vi tjänsten Grundfos PumpAudit, ett diagnosverktyg som vi använder för att klargöra om pumpsystemen är energioptimerade för att garantera att dina kostnader är så låga som möjligt – nu och i framtiden. Vårt noggranna hänsynstagande till livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi har kontroll över de verkliga kostnaderna för att äga våra pumpar.