Installation

Optimal drift börjar med korrekt installation

Grundfos service säkerställer korrekt pumpinstallation och driftsättning för optimal pumpprestanda av utbildade tekniker och vårt nätverk med professionella partners

Korrekt installation är oundgänglig för optimal pumpprestanda. Om installationsprocessen inte utförs korrekt, kan pumpprestandan bli 50 % lägre. Du kommer troligen inte ens märka att något är fel, men det kan innebära att pumpen slits ut i förtid eller att pengar bara rinner mellan fingrarna på dig i form av bortslösad energi.

Grundfos service ser till att du undviker detta. Vårt noggranna hänsynstagande till livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi har kontroll över de verkliga kostnaderna för att äga våra pumpar – inklusive inköpspris, installation, utbyte och även skrotvärde.

Utbildade tekniker och vårt nätverk med professionella partners vet vad de gör och de gör allting rätt. Grundfos erbjuder ett driftsättningsavtal som specificerar varje enskild serviceåtgärd som ska utföras och de produkter som omfattas. Därmed visas vårt åtagande för en korrekt installationsprocess.

Grundfos lägger också till en förlängd garanti på våra produkter, vilket ger ekonomisk säkerhet för dig via en felfri installationsprocess. Liksom för alla andra typer av Grundfos service, utförs allt på minsta möjliga tid.

Mer information
GRUNDFOS PRODUCT CENTER

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati