Om Grundfos Service

Grundfos service bildar långvariga partnerskap

Ta ditt ansvar
Grundfos pumpar har låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. Därför fastställs Grundfos servicelösningar, inklusive reservdelar och utbytessatser redan under utvecklingsfasen.

Tänk framåt
Utmärkt service och servicelösningar utgör grunden för långvariga kundrelationer och partnerskap vilka utgör en betydelsefull komponent i Grundfos åtagande.

Innovation är själva kärnan
Problem utgör möjligheter. Grundfos registrerar alla fel på komponenter och informerar effektivt all berörd personal. Detta arbetssätt säkerställer att möjliga problem i produktionen effektivt lokaliseras och åtgärdas.

Kontinuerlig cykel
Allt detta löses vid kontinuerlig utveckling under pumpens hela livslängd och för ditt system såsom en helhet. Hos Grundfos sker detta genom en kontinuerlig cykel av installation, drift och utbyte. Under var och en av dessa faser förses vår serviceorganisation med specifika erbjudanden som kan hjälpa ditt företag att fungera så smidigt som förhållandena medger.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati