SOLOLIFT2

Överblick

Överblick

GRUNDFOS SOLOLIFT2

SOLOLIFT2 är en unik serie kompakta sanitärpumpar med ett effektivt skärsystem som möjliggör dränering av alla typer av sanitetsenheter i bostäder, utan att begränsas av befintlig rördragning. Enheten samlar in och pumpar spillvattnet genom ett tunnt tryckrör (>23 mm) till nästa avloppsstam – upp till 6 m i höjd eller på 100 m avstånd.

En extra toalett eller ett nytt komplett badrum på vinden eller i källaren behöver inte längre bara vara en dröm med SOLOLIFT2.

Serien består av 5 kompakta varianter av sanitärpumpar för hushållsspillvatten.

3 enheter, kallade WC-1, WC-3 och CWC-3, är konstruerade för att pumpa avloppsvattnet från en toalett och andra sanitetsenheter.

2 enheter, kallade C-2 och D-2, är konstruerade för att ta hand om gråvatten från flera objekt.

Siffrorna indikerar hur många ytterligare inloppsanslutningar som är möjliga.

Enheterna levereras klara för användning med en kontakt och börjar automatiskt fungera så fort det kommer in vatten i tanken.

Användningsområde

Varhelst dränering av en sanitetsenhet krävs men inget gravitationsbaserat avlopprör är tillgängligt eller möjligt. Enheterna med en WC-anslutning är endast avsedda för installation i privata bostäder. Andra enheter kan användas även för kommersiella applikationer.

WC-1, WC-3 och CWC-3 är konstruerade för att hantera avloppsvattnet från upp till 1 toalett, 1 handfat, 1 dusch och 1 bidé.

CWC-3 är en extra smal variant, designad för inbyggnad i en installation på en vägg.

C-3 och D-2 är konstruerade för att ta hand om (varmt) spillvatten från bad, dusch, handfat, diskbänk, tvättmaskin och diskmaskin.

Deras kompakta mått möjliggör inbyggnad i en installation i en vägg- eller en golvenhet.

Funktioner och fördelar

 • installationsklar lösning
 • maximal driftsäkerhet tack vare ett effektivt skärsystem av härdat stål och en kraftfull motor
 • hanterar oavsiktligt nedspolade sanitetsartiklar
 • marknadens servicevänligaste sanitärpump! Motor och pump kan lyftas ut som en enhet, vilket möjliggör snabb och ren reparation/service. Du slipper smutsa ned händerna då du inte behöver plocka isär enheten eller tömma och koppla bort utloppsröret. Öppna bara serviceluckan - enkelt och smart!
 • andra egenskaper som fastsittande skruvar, extern manövrering av tryckbrytare samt tömning av tank via en enkel slanganslutning underlättar servicen ytterligare
 • lättåtkomliga nivåvippor, åtkomliga var för sig för underhåll
 • trycksäkert, svetsat tanksystem, läckagefritt i händelse av backflöde
 • luktfri genom luftningsventil med kolfilter
 • underhållsfri tankkonstruktion minskar risken för igensättning
 • tål varmvatten upp till 90 °C under 30 minuter
 • mycket kompakt konstruktion
 • låg startnivå för moderna, slanka duschkabiner möjlig
 • valbar utloppsriktning (ovanpå och på sidan)
 • inloppsanslutningarna kan justeras i höjdled vilket underlättar installation och utbyte
 • upp till 4 inloppsrör och 6 tryckrörsanslutningar kan väljas
 • alla enheter är LGA-, VDE-, EMC- och GOST-godkända

Mer information om Grundfos SOLOLIFT2 hittar du här.

Fördelar

 • Installationsklar
 • Maximal driftsäkerhet tack vare effektivt skärsystem och en kraftfull motor
 • Marknadens servicevänligaste sanitärpump
Broschyrer

Broschyrer

 

SOLOLIFT2 - broschyr

SOLOLIFT2 (Product brochure)

Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos SOLOLIFT2, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt framsteg inom spillvattenhantering. SOLOLIFT2 är marknadens mest kraftfulla, driftsäkra och servicevänliga sanitärpump och erbjuder enkel installation och enkelt underhåll. Samtidigt får dina kunder oöverträffad bortpumpning av WC-och BDTvatten utan att begränsas av befintlig rördragning.

Grundfosliterature-5104645.pdf (2 MB)

SOLOLIFT2 - produktfolder

SOLOLIFT2

Inspirerad av proffs, konstruerad för proffs. SO LOLIFT2 uppfyller såväl dina som kundernas krav. Det här är ett snabbt och enkelt verktyg, som hjälper dig att välja SO LOLIFT2-produkter som passar dina behov. Grundfos serie SO LOLIFT2 kombinerar innovation och komfort och erbjuder idealiska lösningar överallt i hushållet.

Grundfosliterature-5104646.pdf (2 MB)

GRUNDFOS KALLVATTENPRODUKTER - Samlingsbroschyr

DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN OCH TVÅFAMILJSHUS (Product brochure)

Vi på Grundfos fokuserar på att skapa innovativ teknik och driftsäkerhet i alla våra produkter. Vi anser att du ska ha dessa innovationer till hands i alla installationer du gör. Överlägset utformad teknik förenklar installationsprocessen och gör att du kan leverera oöverträffad prestanda varje gång. Vi tillhandahåller en innovativ och heltäckande pumpserie för varje applikation i hemmet. Kompromissa inte med vad du främst av allt vill ha från Grundfos – garanterad driftsäkerhet, komfort och energieffektivitet för dina kunder.

Grundfosliterature-5154318.pdf (5 MB)

Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos levererar produkter med hög kvalitet, men för att bibehålla en lång livslängd för produkten eller systemet har vi många års erfarenhet av olika slags installationen och har uppnått god praktisk erfarenhet av installationstekniker.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet

 

Tveka inte att kontakta ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

 

Driftsättning

För att uppnå optimala prestanda och driftsförhållanden är det mycket viktigt att produkten/systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och erfarenhet och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning av pumpen rekommenderas för följande applikationer:

 • Om pumparna styrs av en frekvensomformare
 • Om pumpsystemet är i drift i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning.
 • Om användaren vill bli utbildad på korrekt drift av pumpen
 • Om pumpen inte får vara en felande länk i en viktig produktions-/applikationsanläggning
 • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning utan det krävs
 • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem

 

Driftsättningen utförs i en stegvis procedur och en rapport med pumpens inställningar tas fram.

 

Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av din nyinstallerade Grundfos-produkt.

 

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, är det tillrådligt att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats. Tveka inte att kontakta ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.

Funktion

Drift

Optimering

Grundfos erbjuder en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och ger dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och hur kostnaderna på lång sikt kan minskas.

Öka ditt befintliga systems effektivitet

Utföra en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och ge dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och därmed minska kostnaderna på lång sikt. En analys av effektiviteten resulterar i förslag på ökad effektivitet och visar hur detta kan minska dina kostnader.

Grundfos erbjuder följande analysnivåer för att bedöma ditt pumpsystems effektivitet:

 • Installerade grundkontroller


En mindre utvärdering utförs helt baserad på data på pumpens märkplåt genom att man jämför pumpens data med de som kan erbjudas med nyare, mer effektiv teknik och material som finns i moderna pumpar.

 • Snabbkontroll av pumpeffektiviteten


Tryck och förbrukning i kWh för den pump som mäts. Flödet uppskattas på grundval av tillgängliga pumpdata och resultatet av mätningarna.

Vissa av de förslag till förbättrad effektivitet som blir resultatet kan omfatta en uppgradering av varvtalsregleringen, en uppgradering av motorn, annan dimensionering av rören, installation av en regulator eller kanske ett avtal om rutinservice.

Komplett granskning av pump

Den analys av effektiviteten som Grundfos erbjuder utgör det första steget av vår pumpgranskning, ett diagnosverktyg som vi använder för att kontrollera om pumpen arbetar med optimal energiförbrukning för att garantera att dina kostnader är så låga som möjligt – nu och i framtiden. Se "Utbytesanalys" för att få mer information om Grundfos pumpgranskning.

Serviceavtal

Ett Grundfos-serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, 24 timmars om dygnet.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du har köpt din pump, vill du att den fungerar effektivt och pålitligt och ett formellt serviceavtal med Grundfos ger dig sinnesfrid. Det är också klokt rent ekonomiskt, ger dig en fast kostnad i din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Du kombinerar helt enkelt en serie serviceprogram som passar dina behov – och låter oss sedan genomföra schemalagda underhållsbesök för att förhindra stilleståndstid. Vi erbjuder tre olika serviceavtal, som är tillgängliga för samtliga pumpar:

 • Grundläggande
 • Utökat
 • Totalt


Oavsett vilket du väljer, kommer du alltid att få service av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet

Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 % och en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett Serviceavtal med Grundfos minimerar den totala ägandekostnaden, eftersom vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga kostnaderna för att äga var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och regelbundet underhåll gör att dina pumpar arbetar med optimal verkningsgrad.

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparerar och underhåller ditt befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se "Uppgraderingar och utbyten" för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service och hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

GRM

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Jämfört med mobiltelefonbaserad övervakning erbjuder systemet ett bredare utbud av fördelar och funktioner. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Via samtalsuppringsningsschemat säkerställer detta nya telemetrisystem att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Detta kan ge en indikation på eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare

Utbyte

Utbyte

Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys och den är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning och ger detaljerade rekommendationer omutbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.

Låt vår pumpgranskning visa hur du kan minska energikostnaderna

Grundfos pumpgranskning är en omfattande kontroll av ditt pumpsystem. Den mäter flöde, tryck, upptagen energi och total effektivitet för de pumpar som finns installerade under en viss tidsperiod och belyser hur mycket energi som du kan spara genom att övergå till mer effektiva pumpar och motorer.

Processen börjar med att pumpgranskningsteamet besöker din anläggning och lyssnar på din beskrivning av dina krav, med målet att säkerställa bästa möjliga definition av den kommande uppgiften. Nästa steg är en omfattande visuell inspektion av din anläggning på plats. Detta inkluderar inspektion av driftsmiljön, pumpar, ventiler och ledningsritningar.

 

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Dessutom finns även en omfattande funktion för utbyte för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

Reservdelar

Reservdelar

"Att ta ansvar" är en av Grundfos viktigaste pådrivare. Det är därför mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. Därför är Grundfos serviceerbjudanden inklusive reservdelar och utbytessatser redan fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCaps.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag kommer fortfarande finnas tillgängliga under nästkommande 10 år - det garanterar vi dig.

Online-verktyg för service

Tillgång till vårt online-verktyg WebCAPS 24 timmar om dygnet runt från vilken dator som helst. All teknisk dokumentation och information som du behöver för att serva dina pumpar är alltid tillgängliga för dig:

 • Serviceinstruktioner
 • Stegvisa servicevideofilmer
 • Interaktiva sprängskisser
 • Genomskärningsritningar

 

Servicevideofilm

För denna produkt finns en servicevideofilm tillgänglig. Servicevideofilmen är ett enkelt sätt att se hur pumpen ska demonteras och monteras.

WebCAPS avdelningar för litteratur och service erbjuder snabb och enkel tillgång till servicevideofilmer.
Videofilmerna kan åtkommas på två olika sätt från WebCAPS startfönster:

 • via Service
 • via Litteratur


Videofilmerna finns också tillgängliga på CD-rom och DVD.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL