SE och SL 9-30 kW

Överblick

Överblick

Grundfos spillvattenpumpar, SE och SL, har marknadens högsta totala verkningsgrad. Innovativ teknik sammanför intelligens, motorer, hydraulik och funktionalitet för att möta utmaningarna från modernt spillvatten och maximera den hydrauliska, elektriska och mekaniska effektiviteten för våra pumpar.

Upp till 160 mm fritt genomlopp

Pumparna finns med SuperVortex-pumphjul för applikationer som kräver låga driftstimmar, torrsubstansinnehåll över 5 % och en sfärisk fri passage på 100 mm eller med det revolutionerande pumphjulet S-tube för applikationer som kräver höga driftstimmar, torrsubstansinnehåll på upp till
3 % och en sfärisk fri passage på 160 mm.

Pumphjulet S-tube är det enda pumphjulet på marknaden som är utformat för att klara utmaningarna med modernt spillvatten med varierande torrsubstansinnehåll. S-tubes enkla och robusta utformning erbjuder hydraulisk verkningsgrad i världsklass utan att kompromissa med fritt genomlopp.

Pumpserierna SE och SL finns för dränkt installation eller torruppställd utan motorkylning och är konstruerade för många års problemfri drift. Dessutom är de extremt driftsäkra och mycket enkla att serva.

Användningsområden

Pumpserierna SE och SL hanterar spillvatten, processvatten och ofiltrerat råavlopp i krävande kommunala applikationer samt service- och industriapplikationer. De kan installeras permanent med  kopplingsfot och gejderrör eller med en fast röranslutning. Pumparna är också lämpliga för fristående installation eller som portabla reservpumpar.

Funktioner och fördelar

 • IE3 motoreffektivitet för betydande energi- och kostnadsbesparingar.
 • Intelligenta anpassande styrningar säkerställer pålitlig drift med låg energiförbrukning.
 • Inbyggda analoga givare ger fullständig övervakning av pumptillståndet.
 • Lyfthandtag utformade för optimal balans och korrekt lyftning.
 • Jämn yta som är lätt att rengöra och är extremt rubust och slagtålig.
 • En kabel till pumpen, vilket underlättar installation, driftsättning och underhåll av pumpen.
 • Fuktsäker kabelanslutning säkerställer att vätskan inte kan tränga in i motorn.
 • Patenterad SmartSeal (kopplingsfotpackning) ger helt läcksäker anslutning.
 • Bultar som är lätta att ta bort vid pumpservice och som inte kräver specialverktyg.
 • Dubbel mekanisk axeltätning säkerställer längre drifttid med mindre stilleståndstid.
 • Kort rotoraxel reducerar vibrationer för att skydda axeltätningar och lager.
 • Slutet kylsystem för torruppställd installation.
 • Välj mellan SuperVortex-pumphjul eller S-tube.
 • SmartTrim ger enkel justering av pumphjulsspalt för maximal pumpeffektivitet.

Fördelar

 • IE3 motoreffektivitet
 • Inbyggda analoga givare
 • Nytt revolutionerande pumphjul, S-tube
Broschyrer

Broschyrer

 

SE och SL med S-tube

SERIE SE OCH SL, 9-30 kW (Product brochure)

Grundfos SE och SL är konstruerade för krävande situationer och kompromissar varken med innovativ teknologi eller funktionalitet, vilket säkerställer optimal prestanda och pumpar med högsta totala verkningsgrad på marknaden. SL-serien är för dränkta installationer och SE-serien för torruppställda eller dränkta installationer.

Grundfosliterature-5104639.pdf (2 MB)

Referensobjekt
Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för dina Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.


Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Driftsättning

För att uppnå optimal prestanda är det mycket viktigt att produkten/systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och erfarenhet och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning av pumpen rekommenderas i följande fall:

 • Om pumparna styrs av en frekvensomformare.
 • Om pumpsystemet är i drift i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning
 • Om användaren vill bli lära sig korrekt drift av pumpen
 • Om pumpen är en vital komponent i en viktig produktions-/applikationsanläggning
 • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning, utan det krävs
 • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem
  Driftsättningen utförs i en stegvis procedur och en rapport med pumpens inställningar tas fram.


Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av din nyinstallerade Grundfos-produkt.

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, rekommenderar vi att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.

Funktion

Drift

Optimering

Grundfos erbjuder en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och ger dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och hur kostnaderna på lång sikt kan minskas.

Öka ditt befintliga systems effektivitet


Genom att utföra en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och får du förslag på hur effektiviteten kan ökas och därmed kostnaderna minska på lång sikt. En analys av effektiviteten resulterar i förslag på ökad effektivitet och visar hur detta kan minska dina kostnader.

Grundfos erbjuder följande analysnivåer för att bedöma ditt pumpsystems effektivitet:

 • Installerade grundkontroller.


En grundläggande utvärdering utförs helt baserad på data på pumpens märkplåt, genom att man jämför dess prestanda med den som kan erbjudas med nyare, mer effektiv teknik och material som finns i moderna pumpar.

 • Snabbkontroll av pumpeffektiviteten.


Tryck och förbrukning i kWh för den pump som mäts. Flödet uppskattas på grundval av tillgängliga pumpdata och resultatet av mätningarna.

Vissa av de förslag till förbättrad effektivitet som blir resultatet kan omfatta en uppgradering av varvtalsregleringen, en uppgradering av motorn, annan dimensionering av rören, installation av en regulator eller kanske ett avtal om rutinservice.

Komplett granskning av pump

Den analys av effektiviteten som Grundfos erbjuder utgör det första steget av vår pumpgranskning, ett diagnosverktyg som vi använder för att kontrollera om pumpen arbetar med optimal energiförbrukning för att garantera att dina kostnader är så låga som möjligt – nu och i framtiden. Se ”Utbytesanalys” för att få mer information om Grundfos pumpgranskning.

Serviceavtal

Ett Grundfos-serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, dygnet runt.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du har köpt din pump, vill du att den fungerar effektivt och pålitligt och genom ett formellt serviceavtal med Grundfos kan du vara säker på detta. Det är också klokt rent ekonomiskt eftersom det ger dig en fast kostnad i din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Låt oss utföra schemalagda underhållsbesök för att förebygga stilleståndstid.
Din utrustning kommer alltid att servas av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet

Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 %. Dessutom är det värt att komma ihåg att en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett Grundfos-serviceavtal minimerar den totala driftskostnaden för en pump. Vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga ägandekostnaderna för var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och underhåll gör att dina pumpar arbetar med optimal verkningsgrad.

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparerar och underhåller ditt befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se ”Uppgraderingar och utbyten” för att information om hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartner kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en dator med internetanslutning till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader samt i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA-system (Supervisory Controland Data Acquisition). Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat från dag till dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) möjliggör dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet gör att du kan ansluta givare och brytare. Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys. Den är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning. Den ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.

Utbyte

Utbyte

Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys. Den är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning. Den ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.
Låt vår pumpgranskning visa hur du kan minska energikostnaderna

Grundfos pumpgranskning är en omfattande kontroll av ditt pumpsystem. Den mäter flöde, tryck, upptagen energi och total effektivitet för de pumpar som finns installerade under en viss tidsperiod och belyser hur mycket energi som du kan spara genom att övergå till mer effektiva pumpar och motorer.

Processen börjar med att pumpgranskningsteamet besöker din anläggning och lyssnar på din beskrivning av dina krav, med målet att säkerställa bästa möjliga definition av den kommande uppgiften. Nästa steg är en omfattande visuell inspektion av din anläggning på plats. Detta inkluderar inspektion av driftsmiljön, pumpar, ventiler och ledningsritningar.

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten samt en funktion som producerar professionella offerter som omfattar t.ex. kurvor, ritningar, offerttexter och kopplingsscheman.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och onlineversionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbplats. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

Reservdelar

Reservdelar

”Att ta ansvar” är en av Grundfoskoncernens kärnvärderingar. Det är mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. En konsekvens av detta är att serviceerbjudanden, inklusive reservdelar och utbytessatser, är fastställda under utvecklingsfasen.

Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCAPS.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Vi garanterar att reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag fortfarande finns tillgängliga under minst nästkommande 10 år.

Onlineverktyg för service

Tillgång till vårt onlineverktyg WebCAPS dygnet runt från vilken dator som helst. All teknisk dokumentation och information som du behöver för att serva dina pumpar är alltid tillgängliga för dig:

 • Serviceinstruktioner
 • Stegvisa servicevideor
 • Interaktiva sprängskisser
 • Genomskärningsritningar.


Servicevideo

En servicevideo finns tillgänglig för denna produkt. Servicevideon är ett enkelt sätt att se hur pumpen ska demonteras och monteras.

WebCAPS avdelningar för litteratur och service erbjuder snabb och enkel tillgång till servicevideor.
Det finns två olika sätt att komma åt videorna från WebCAPS hemsida:

 • via Service
 • via Litteratur.


Videorna finns också tillgängliga på CD-ROM och DVD.

Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL