MAGNA3

Överblick

Överblick

MAGNA3 - MER ÄN EN PUMP

Grundfos fortsätter att leda utvecklingen av cirkulationspumpar och är det uppenbara alternativet för dig som söker den mest energieffektiva lösningen och den kortaste återbetalningstiden.

MAGNA3 är ett komplett produktprogram av intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för värmesystem, kylsystem, geotermiska värmesystem samt tappvarmvattensystem. Pumparna är extremt flexibla och driftsäkra och har låg ljudnivå, lång livslängd och inget krav på underhåll. De har IR-kommunikation och är förberedda för extern styrning och övervakning med hjälp av utbyggnadmoduler.

Serien har en max. lyfthöjd upp till 18 m och ett max. flöde på 70 m3/h samt består av fler än 150 enkel- och dubbelpumpar av gjutjärn eller rostfritt stål.

För att ge MAGNA3 dess banbrytande energieffektivitet har vi optimerat pumphydrauliken ännu mer och integrerat vår patenterade differenstrycksgivare. Dessutom har vi övergått till att använda spaltrör av komposit och en kompakt stator som minimerar förlusterna i motorn. Resultatet är en framtidssäkrad cirkulationspump med hög verkningsgrad, med ett EEI-värde som får till och med de stränga EuP-kraven för 2015 att verka föråldrade.

AUTOADAPT -  för bästa verkningsgrad och komfort

Med en MAGNA3 behöver du inte längre oroa dig för komplicerade pumpinställningar. Det är bara att installera pumpen och lämna den på fabriksinställningen AUTOADAPT som automatiskt analyserar värmebehovet i systemet och anpassar kapaciteten därefter, vilket maximerar systemets totala verkningsgrad. Detta har stor betydelse för driftsäkerheten hos MAGNA3 eftersom AUTOADAPT-funktionen gör att pumpen arbetar vid den optimala driftspunkten under hela sin livslängd. Resultatet är optimal komfort och lägsta möjliga energiförbrukning.

Intelligenta lösningar

MAGNA3 öppnar upp för nya möjligheter tack vare fler intelligenta reglertyper, optimerad kommunikation med BMS-system och inbyggd energimätare. Dessutom är Grundfos MAGNA3-pumpar extremt flexibla och pålitliga samt har låg ljudnivå, lång livslängd och kräver inget underhåll. De är försedda med IR-kommunikation och kan erbjuda extern styrning och övervakning med hjälp av utbyggnadmoduler.

Cirkuklationspumpen för alla användningsområden

MAGNA3 är konstruerad för att klara vätsketemperaturer ned till -10 °C, vilket gör den lämplig för både krävande industriella applikationer och geotermiska värmesystem. Dessutom är vätsketemperaturen (-10 till 110 °C) nu oberoende av omgivningstemperaturen (0 till 40 °C). Så oavsett om du behöver värme eller kyla i ditt projekt, är MAGNA3 pumpen för dig.

Användningsområden

Grundfos cirkulationspumpar MAGNA3 är avsedda att cirkulera vätskor i följande system:

 • Värmesystem
 • Kyl- och luftkonditioneringssystem
 • Tappvarmvattensystem

Pumparna i serien kan också användas i följande system:

 • Geotermiska värmepumpsystem
 • Solvärmesystem

Egenskaper

 • AUTOADAPT
 • FLOWADAPT och FLOWLIMIT
 • Drift med proportionell tryck
 • Drift med konstanttryck
 • Drift med konstant temperatur
 • Drift på konstantkurva
 • Drift enligt max.- eller min.kurva.
 • Automatisk nattsänkning
 • Inget externt motorskydd krävs
 • Isoleringskåpor levereras med enkelpumpar för värmesystem
 • Brett temperaturområde där vätsketemperatur och omgivningstemperatur är oberoende av varandra.

Fördelar

 • Låg energiförbrukning.
  Samtliga MAGNA3-pumpar uppfyller kraven enligt EuP 2015
 • Marknadens bästa verkningsgrad!
 • AUTOADAPT-funktionen säkerställer energibesparingar
 • Inbyggd differenstrycksgivare och temperaturgivare
 • Enkel installation
 • Komplett produktprogram
 • Beprövad driftssäkerhet som bygger på 40 års erfarenhet och över 1 miljon testtimmar
 • Underhållsfri med lång livslängd
 • Utökat användargränssnitt med TFT-display
 • Manöverpanel med smarta touch-knappar av högkvalitativt silikon
 • Arbetsloggshistorik
 • Enkel systemoptimering
 • Energimätare
 • Flerpumpsfunktion
 • Extern styrning och övervakning med hjälp av utbyggnadsmoduler
 • Hela serien kan fås för ett högsta systemtryck på 16 bar (PN 16).

Fördelar

 • Enkel installation
 • Låg energiförbrukning
 • Extern styrning och övervakning med hjälp av utbyggnadsmoduler
Broschyrer

Broschyrer

 

MAGNA3 - MER ÄN EN PUMP

MAGNA3 (Product brochure)

Ett komplett produktprogram av intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för värmesystem, kylsystem, geotermiska värmesystem samt tappvarmvattensystem

Grundfosliterature-5154332.pdf (1 MB)

MAGNA3 - produktblad

MAGNA3 (Product brochure)

Grundfos MAGNA 3 består av en serie intelligenta cirkulationspumpar med hög verkningsgrad för: • uppvärmning • luftkonditionering • kyla • tappvarmvattensystem • geotermiska värmesystem • solvärmesystem Med ett EEI som får till och med de stränga kraven enligt EuP 2015 att verka föråldrade.

Grundfosliterature-5247517.pdf (374 KB)

KRÄV MER - ALPHA2 OCH MAGNA3 - produktbroschyr

KRÄV MER AV DINA CIRKULATIONSPUMPAR (Product brochure)

I mer än 65 år har vi på Grundfos alltid haft som filosofi att kräva mer. Detta var skälet till att vi initierade Red Wolf-projektet, ett femårigt uppdrag med en tydlig vision – att konstruera en serie cirkulationspumpar som kunde tänka, anpassa sig och hade en prestanda som överträffade allt som tidigare skådats. Idag har vi tre nya Grundfosprodukter, som alla ligger i framkant vad gäller utveckling och teknologi, så nu kan du också kräva mer.

Grundfosliterature-5154329.pdf (2 MB)

Referensobjekt
Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för dina Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Funktion

Drift

Optimering

Grundfos erbjuder en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och ger dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och hur kostnaderna på lång sikt kan minskas.

Öka ditt befintliga systems effektivitet

Genom att utföra en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och får du förslag på hur effektiviteten kan ökas och därmed kostnaderna minska på lång sikt. En analys av effektiviteten resulterar i förslag på ökad effektivitet och visar hur detta kan minska dina kostnader.

Grundfos erbjuder följande analysnivåer för att bedöma ditt pumpsystems effektivitet:

 • Installerade grundkontroller.


En grundläggande utvärdering utförs helt baserad på data på pumpens märkplåt, genom att man jämför dess prestanda med den som kan erbjudas med nyare, mer effektiv teknik och material som finns i moderna pumpar.

 • Snabbkontroll av pumpeffektiviteten.


Pumpens tryck och energiförbrukning i kWh mäts. Flödet uppskattas på grundval av tillgängliga pumpdata och resultatet av mätningarna.

Vissa av de förslag till förbättrad effektivitet som blir resultatet kan omfatta en uppgradering av varvtalsregleringen, en uppgradering av motorn, annan dimensionering av rören, installation av en regulator eller kanske ett avtal om rutinservice.

Komplett granskning av pump

Den analys av effektiviteten som Grundfos erbjuder utgör det första steget av vår pumpgranskning, ett diagnosverktyg som vi använder för att kontrollera om pumpen arbetar med optimal energiförbrukning för att garantera att dina kostnader är så låga som möjligt – nu och i framtiden. Se ”Utbytesanalys” för att få mer information om Grundfos pumpgranskning.

Serviceavtal

Ett Grundfos-serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, 24 timmars om dygnet.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du har köpt din pump, vill du att den fungerar effektivt och pålitligt och genom ett formellt serviceavtal med Grundfos kan du vara säker på detta. Det är också klokt rent ekonomiskt eftersom det ger dig en fast kostnad i din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Du kombinerar helt enkelt en serie serviceprogram som passar dina behov – och låter oss sedan genomföra schemalagda underhållsbesök för att förhindra stilleståndstid. Vi erbjuder tre olika serviceavtal, som är tillgängliga för samtliga pumpar:

 • Grundläggande
 • Utökat
 • Totalt.


Oavsett vilket avtal du väljer, kommer din utrustning alltid att servas av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet

Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 %. Dessutom är det värt att komma ihåg att en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett Grundfos-serviceavtal minimerar den totala driftskostnaden för en pump. Vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga ägandekostnaderna för var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och underhåll gör att dina pumpar arbetar med optimal verkningsgrad.

Reparation och underhåll

Grundfos service kan ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar konstnaderna på lång sikt.

Det är inte alla våra produkter som behöver reservdelar. Våra pumpar är designade för att ge låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. För vissa pumpar uppnås största effektivitet och pålitlighet genom att byta ut utslitna pumpar istället för att reparera dem.

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation och underhåll av pumpar som du köpt från oss. Det är viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en dator med internetanslutning till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader samt i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA-system (Supervisory Controland Data Acquisition). Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat från dag till dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) möjliggör dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet gör att du kan ansluta givare och brytare.

Utbyte

Utbyte

Grundfos utbytesprogram

Grundfos har en omfattande utbyteslista för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten. Du kan se en utbyteslista i CAPS genom att klicka på knappen ”Utbyte” överst på skärmen. När du valt tillverkare för den pump som du vill byta ut, kan du göra ett förval genom att ange typbeteckning, röranslutning eller inbyggnadslängd.

Beroende på tillgänglighet lokalt, ingår även distanser om den befintliga pumpen har en längre inbyggnadslängd än den nya pumpen.
Alla särskilda förhållanden som måste beaktas vid utbytet av pumpen kan visas genom att trycka på knappen ”Information” längst ned i vänstra hörnet.

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten samt en funktion som producerar professionella offerter som omfattar t.ex. kurvor, ritningar, offerttexter och kopplingsscheman.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och onlineversionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbplats. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

Reservdelar

Reservdelar

Det är inte alla våra produkter som behöver reservdelar. Våra pumpar är designade för att ge låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. För vissa pumpar uppnås största effektivitet och pålitlighet genom att byta ut utslitna pumpar istället för att reparera dem. Våra senaste generationer med produkter erbjuder förbättrad komfort, bättre funktionalitet och mer värde för pengarna.

Som komplett leverantör av pumpar, kan vi garantera att vi förser dig med pålitliga och kostnadseffektiva lösningar. Genom att arbeta i nära samarbete med dig kan vi skapa de bästa möjliga pumplösningarna för dina behov som uppfyller och även överträffar alla dina förväntningar.

Du kan också finna den information som du behöver online. Vi har skapat en komplett lista med utbytespumpar som uppgraderar din pumpprestanda på det mest effektiva sättet.

Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala servicecenter


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL