GRM (Grundfos Remote Management)

Överblick

Överblick

Grundfos Remote Management är ett säkert, internetbaserat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem etc.

Pumpar, givare, mätare och Grundfos pumpstyrenheter ansluts till en CIU271 (GPRS-datalogger). Data kan åtkommas från en internetdator, vilket ger en unik överblick över ditt system. Om givarens tröskelvärde överskrids eller en pump eller styrenhet rapporterar ett larm, skickas omedelbart ett SMS till den person som är i tjänst.

Ändringar av pumpkapacitet och energiförbrukningen kan spåras och dokumenteras med automatiskt genererade rapporter och trendgrafik. Detta kan ge en indikation av slitage eller skador, och service och underhåll kan planeras untifrån detta.

Användningsområden

Grundfos Remote Management är ett säkert, internetbaserat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem etc.

Funktioner och fördelar

 • Komplett statusövervakning av hela det system som du hanterar
 • Övervakning, analys och justeringar i realtid från ditt komfortabla kontor
 • Följ trender och rapporter för att avslöja möjligheter till energisparande optimering av prestandan
 • Planera vem som ska ta emot SMS-larm med lättanvända veckoscheman
 • Planera service och underhåll baserat på verkliga driftsdata
 • Dela systemdokumentation online med all relevant personal.
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

 • Komplett översikt
 • Anslut till dina pumpar online
 • Övervaka energiförbrukningen
Broschyrer

Broschyrer

 

Grundfos Remote Management (GRM) . . .

Grundfos Remote Management (GRM)

Produktbroschyr

Ladda ned PDF

424 kB

E-lösningar och GRM

E-lösningar och GRM

Datablad

Ladda ned PDF

524 kB

MPC och GRM

MPC och GRM

Datablad

Ladda ned PDF

594 kB

Leaflet

Leaflet

SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823062

Ladda ned PDF

529 KB

Leaflet

Leaflet

Dedicated Controls and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823065

Ladda ned PDF

541 KB

Leaflet

Leaflet

Fire Systems with Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823068

Ladda ned PDF

592 KB

Leaflet

Leaflet

MP204 and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823067

Ladda ned PDF

517 KB

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funktion

Drift

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Utbyte

Utbyte

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.
Alla dessa kan exporteras i de mest populära filformaten, inklusive gif, bmp, txt, dxf etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Reservdelar

Reservdelar

Det är inte alla våra produkter som behöver reservdelar. Våra pumpar är designade för att ge låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. För vissa pumpar uppnås största effektivitet och pålitlighet genom att byta ut utslitna pumpar istället för att reparera dem. Våra senaste generationer med produkter erbjuder förbättrad komfort, bättre funktionalitet och mer värde för pengarna.
 
Såsom en komplett leverantör av pumpar, kan vi garantera att vi förser dig med pålitliga och kostnadseffektiva lösningar. Genom att arbeta i nära samarbete med dig kan vi skapa de bästa möjliga pumplösningarna för dina behov – uppfylla och även överträffa alla dina förväntningar.

Du kan också finna den information som du behöver online. Vi har skapat en komplett lista med utbytespumpar som uppgraderar din pumpprestanda på det mest effektiva sättet.

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL