Digital dosering, DDI

Överblick

Överblick

Grundfos DDI-pumpar tillhandahåller digital dosering från 75 ml/h upp till 150 l/h med real inställning av flödet. Den integrerade mikroelektroniken med hög prestanda och den innovativa vartalsstyrda drivtekniken ger en precis och kontinuerlig dosering som garanterar konsistent mediablandning och processkvalitet. Doseringsmängden anges enkelt i liter per timme – och pumpen tar hand om resten.

Digital dosering

Användning av stegmotor/EC-drivenheter optimerar regleringen av slaghastigheten och gör den extremt noggrann. Varaktigheten för varje tryckslag varierar beroende på flödesinställningen. Sugningens slagtid är alltid konstant men kan förlängas med anti-kavitationsfunktionen och därmed anpassas efter de behov som finns. På detta sätt sker sugning alltid med full slagvolym. Detta ger en kontinuerlig dosering och mindre pulsering i doseringssystemet – viktiga faktorer för att säkerställa jämn pumpning av avgasande media och i installationer som kräver längre sugledningar.

Koatnadseffektiv dosering

DDI håller energikostnaderna rekordlåga, tack vare avancerad EC-motorteknik. Maximal effektivitet är även säkerställd vid flöden på 150 l/h

Med en hög noggrannhet på +/– 1.5 % repeterbar inom hela inställningsområdet, minskar DDI-pumpar förbrukningen av kemikalier genom att exakt dosera den mängd som krävs.

Stor flexibilitet

Utformningen är helt unik – en motor, drev och doseringshuvuden med två storlekar är allt som krävs för en komplett pumpserie. Denna radikala minskning av versioner har minimerat antalet reservdelar – en viktig ekonomisk fördel för användaren.

Enkel inmatning och övervakning av doseringsmängden i l/h med perfekt kalibrering, ger en unik nivå av enkel användning och precision. DDI är mindre och tystare än de konventionella doseringspumparna inom detta kapacitetsområde. Regler- och visningskomponenterna är placerade antingen på sidan eller bakpå pumpen. Många olika kontrollfunktioner för anpassning av användning t.ex. manuell, kontaktsignal, analog signal, satsvis och tidursstyrd styrning.

Hantering av mycket viskösa medier – upp till 2 600 mPa s

Den digitala doseringstekniken möjliggör styrning av sugslagets hastighet, så att kavitation kan undvikas vid hantering av mycket viskösa medier. Två sughastigheter är tillgängliga.

Flödesmonitor som tillval

Flödesmonitorn som utvecklats för DDI-pumpar är absolut tillförlitlig vid detektering av doseringsfel både på sug- och trycksidan och avger omedelbart ett felmeddelande. Flödesmonitorn erbjuder också en smart feldiagnostik och digital övervakning av överskottstryck. Ange bara digitalt det maximalt tillåtna mottrycket och om detta tryck överskrids, stängs pumpen av.

Fieldbus-kommunikation

Finns med gränssnittet Profibus för att tillhandahålla prestandadata och statusinformation för kvalitetskontroll, förebyggande underhåll och som framtida referens.

Processer:

Dosering av biocider och kemikalier, bandsmörjmedel för transportutrustning, diverse typer av syror, lut, flockulerings- och koaguleringsmedel, katjoniska och anjoniska polymerer med mycket varierande viskositet, fällnings- och desificeringsmedel, CIP-applikationer

Användningsområden

 • Pappersindustri
 • Livsmedels- och dryckesindustrin
 • Behandling av industriprocess- och avloppsvatten
 • Behandling av dricksvatten

Fördelar:

 • Hög precision och enkel användning
 • Flexibel Anpassningsbar
 • Kan hantera medier med hög viskositet
 • Stort minskningförhållande och stor funktionalitet ger ett stort användningsområde
 • Flödesstyrning
 • Dubbla PTFE-membran
 • Detektering av läckande membran

 

Broschyrer

Broschyrer

 

Rena din verksamhet

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dosering och desinfektion

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Referensobjekt
Service
Installation

Installation

Driftsättning

För att uppnå optimala prestanda och driftsförhållanden är det mycket viktigt att produkten/systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att kunden kan vara säker på att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning av pumpen rekommenderas för följande applikationer:

 • Om pumparna styrs av en frekvensomformare.
 • Om pumpsystemet är i drift i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning.
 • Om användaren vill bli utbildad för korrekt drift av pumpen.
 • Om pumpen inte får vara en felande länk i en viktig produktions-/applikationsanläggning.
 • När inställningen är avgörande för Grundfos-produktens livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer, rekommederas inte bara driftsättning utan det är ett krav.
 • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem.


Driftsättningen utförs i en stegvis procedur och en rapport med pumpens inställningar tas fram.
Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av din nyinstallerade Grundfos-produkt.

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan lång tids drift resultera i förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, är det tillrådligt att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.
Tveka inte att kontakta ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.

Funktion

Drift

Ett Grundfos-serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, 24 timmars om dygnet.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du köpt din pump vill du att den ska fungera effektivt och driftsäkert och med ett formellt serviceavtal med Grundfos kan du känna dig trygg. Det är också klokt rent ekonomiskt, ger dig en fast överblick över din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Du kombinerar helt enkelt en serie serviceåtgärder som passar dina behov – och låter oss sedan genomföra schemalagda underhållsbesök för att förhindra stilleståndstid. Vi erbjuder tre olika serviceavtal för samtliga pumpar:

 • Grundläggande
 • Utökat
 • Totalt


Oavsett vilket du väljer, kommer du alltid att få service av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet

Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 % och en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett serviceavtal med Grundfos minimerar den totala ägandekostnaden, eftersom vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga kostnaderna för att äga var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och regelbundet underhåll av dina pumpar säkerställer att de arbetar med optimal effektivitet. Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar och våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och erbjuda förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparerar och underhåller ditt befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya, men det är viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se Uppgraderingar och utbyten för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service och hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till ett mycket lågt pris.

Kopplar ihop pumpar och människor Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos fjärrhantering är ett kostnadseffektivt och okomplicerat sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Jämfört med mobiltelefonbaserad övervakning erbjuder systemet ett bredare utbud av fördelar och funktioner. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, snarare än traditionella SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition). Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Via samtalsuppringsningsschemat säkerställer detta nya telemetrisystem att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimerar service och underhåll

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Detta kan ge en indikation på eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU27-modemet) möjliggör dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet gör att du kan ansluta givare och brytare.

Utbyte

Utbyte

CAPS

Syftet med CAPS är att erbjuda ett komplett verktyg som innehåller en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Dessutom finns även en omfattande funktion för utbyte för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar t.ex. kurvor, ritningar, offerttexter och kopplingsscheman.
Det är möjligt att exportera alla dessa i de mest populära filformaten, bl.a. gif, bmp, txt och dxf.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS finns på en CD-ROM-skiva och onlineversionen som kallas WebCAPS, är tillgänglig på Grundfos webbplats. Ytterligare funktioner i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

Reservdelar

Reservdelar

Reservdelar

”Att ta ansvar” är en av Grundfos viktigaste drivkrafter. Det är därför mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. Därför är Grundfos serviceerbjudanden inklusive reservdelar och utbytessatser redan fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCaps.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

Leveransservice dygnet runt för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag kommer fortfarande finnas tillgängliga under nästkommande 10 år – det garanterar vi dig.

Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online