Conlift/Conlift L

Överblick

Överblick

Nya Grundfos CONLIFT är en serie med tillförlitliga, tysta och kompakta kondensatborttagningspumpar för professionellt bruk. Dessa produkter används när kondensat inte kan dräneras naturligt eller när kondensatkällan är placerad under den lokala dämningsnivån.

Konstruktionen av CONLIFT omfattar många unika, patenterade egenskaper vilket gör produktdesignen mycket robust, särsklit vid hantering av aggressiva kondensat till exempel från kondenseringspannor.

Alla nödvändiga komponenter som krävs för installationen ingår och när enheterna är installerade fungerar de automatiskt. De inbyggda funktionerna säkerställer att enheten inte startar oftare än nödvändigt.

Installationen är förenklad genom att en 6 m lång dräneringsslang ingår liksom de anslutningsadaptrar som krävs för att göra installationen enkel. Det smarta balanseringssystemet och motor/pumpenheten säkerställer att enheten kan justeras för att uppfylla specifika installationskrav.

Serien består av tre varianter och alla versionerna levereras kompletta med en underhållsfri motor med termiskt överlastskydd.

CONLIFT1, grundversionen, har en trådkopplad larmkontakt som kan användas för att aktivera en extern larmanordning eller för att stänga av kondensatkällan i händelse av hög vattennivå inuti enheten.

CONLIFT 2, den avancerade versionen, levereras med samma funktionalitet som CONLIFT1 men har även ett integrerat larm som avger en ljudsignal vid höga vattenförhållanden. Dessa modeller erbjuder även en omkopplare med två alternativ.

CONLIFT2 pH+ levereras med samma funktionalitet som CONLIFT2 plus en flexibel neutraliseringsenhet för särskilt aggressiva kondensat från oljekondensering eller större gaspannor för att skydda byggnaden och avloppssystemet.

Tack vare det modulära systemet kan CONLIFT1 och CONLIFT2 uppgraderas med antingen en larm-PCB och/eller en neutraliseringsenhet som kan eftermonteras i händelse av ändrade förhållanden som kräver denna flexibilitet.

Användningsområden

Typiska användningsområden är för kondensat från kondenseringspannor, skorstenar, luftkonditionering, avfuktare och frysanläggningar.

Funktioner och fördelar

 • Mycket tyst och tillförlitlig drift
 • Underhållsfri motor med termiskt skydd
 • Minskat antal starter
 • Upp till fyra inloppsanslutningar
 • Allt installationsmaterial ingår
 • Lämplig för pH-nivå > 2,5 genom neutralisering
 • IP24 stänkskydd
 • Manuell testknapp för att kontrollera drift
 • Mycket tillförlitligt system med nivåvippa
 • Smart inloppssystem med sedimenterings- och indunstningsstopp
 • Särskilt axeltätningsskydd
 • Monterad backventil med bajonettlock för snabb lossning
 • Alternativ för uppgradering/eftermontering
 • Enhet med pH-provare för att övervaka neutraliseringskapaciteten

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

 • Grundversion och avancerad version
 • Larmkontakt och/eller larmenhet ingår
 • Lämplig för aggressiva kondensat med pH-värden > 2,5
Broschyrer

Broschyrer

 

Broschyr

Product Brochure

Grundfos Conlift Getting condensate out of your Way


Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för dina Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, rekommenderar vi att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funktion

Drift

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparation och underhåll av dina befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se ”Uppgraderingar och utbyten” för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en dator med internetanslutning till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader samt i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA-system (Supervisory Controland Data Acquisition). Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat från dag till dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare. Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys. Den är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning. Den ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Utbyte

Utbyte

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten samt en funktion som producerar professionella offerter som omfattar t.ex. kurvor, ritningar, offerttexter och kopplingsscheman.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbplats. Ytterligare funktioner i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Reservdelar

Reservdelar

"Att ta ansvar" är en av Grundfoskoncernens kärnvärderingar. Det är mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. En konsekvens av detta är att serviceerbjudanden, inklusive reservdelar och utbytessatser, är fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCAPS.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Vi garanterar att reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag fortfarande finns tillgängliga under minst nästkommande 10 år.

Onlineverktyg för service

Tillgång till vårt onlineverktyg WebCAPS 24 timmar om dygnet från vilken dator som helst. All teknisk dokumentation och information som du behöver för att serva dina pumpar är alltid tillgängliga för dig:

 • Serviceinstruktioner
 • Stegvisa servicevideofilmer
 • Interaktiva sprängskisser
 • Genomskärningsritningar.
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala servicecenter


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL