CIM/CIU

Överblick

Överblick

Grundfos fältbusskoncept är den idealiska lösningen för komplett styrning av pumpar och pumpsystem. Kommunikationsgränssnittsmodulen (CIM) och kommunikationsgränssnittsenheten (CIU) möjliggör datakommunikation via öppna och samarbetande nätverk.

Grundfos CIM/CIU kommunikationsgränssnitt erbjuder enkel installation och driftsättning, användarvänlighet och stort värde för pengarna i det långa loppet. Alla moduler är baserade på standardfunktionsprofiler för enkel integration i nätverket och enkel förståelse för datapunkter.

CIM-moduler är tilläggsmoduler som medger kommunikation med 11 till 22 kW E-pumpar och den nya Dedicated Controls för spillvattenpumpar.

CIU kommunikationsgränssnittet är för produkter med GENIbus-gränssnitt såsom små E-pumpar, cirkulations-

pumpar och tryckstegringsenheter. CIU-enheter har en inbyggd 24 till 240 V strömförsörjning och är förberedda för montering på vägg eller på DIN-skena.

CIM/CIU-gränssnitten stödjer följande fältbusstandarder:

 • LON
 • PROFIBUS DP
 • Modbus RTU
 • SMS/GSM/GPRS
 • BACnet MS/TP

 

Användningsområden

 • CIM/CIU 100/110 LON används huvudsakligen för HVAC-applikationer
 • CIM/CIU 150 Profibus DP används huvudsakligen för automatisering av fabriker och processer
 • CIM/CIU 200 Modbus RTU används för mångsidig automatisering av t.ex. HVAC- och spillvattenapplikationer
 • CIM/CIU 250 GSM används huvudsakligen för vattenförsörjnings- och spillvattensapplikationer
 • CIM/CIU 271 GRM används tillsammans med Grundfos Remote Management
 • CIM/CIU 300 BACnet används för byggnadsautomatisering

 

Funktioner och fördelar

 • Baserad på standardfunktionsprofiler
 • Förberedd för kommande kommunikationsstandarder
 • Stödjer ett brett sortiment av Grundfos-produkter
 • Lätt att installera och driftsätta
 • Flexibel strömförsörjning

Fördelar

 • Lätt att installera och driftsätta
 • Flexibel strömförsörjning
 • Baserad på standardfunktionsprofiler
Broschyrer

Broschyrer

 

CIM/CIU – produktbroschyr

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Kommunikationsgränssnitt för GSM/GPRS WW

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Kommunikationsgränssnitt för BACnet MS/TP

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

 • Information om korrekt skydd av våra pumpar
 • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
 • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
 • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Funktion

Drift

Serviceavtal

Ett Grundfos-serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, 24 timmars om dygnet.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du har köpt din pump, vill du att den fungerar effektivt och pålitligt och ett formellt serviceavtal med Grundfos ger dig sinnesfrid. Det är också klokt rent ekonomiskt, ger dig en fast kostnad i din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Du kombinerar helt enkelt en serie serviceprogram som passar dina behov – och låter oss sedan genomföra schemalagda underhållsbesök för att förhindra stilleståndstid. Vi erbjuder tre olika serviceavtal, som är tillgängliga för samtliga pumpar:

 • Grundläggande
 • Utökat
 • Totalt.

 

Oavsett vilket avtal som du väljer, kommer din utrustning alltid att servas av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet

Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 %. Dessutom är det värt att komma ihåg att en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett Grundfos-serviceavtal minimerar den totala ägandekostnaden för en pump. Vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga kostnaderna för att äga var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och regelbundet underhåll gör att dina pumpar arbetar med optimal verkningsgrad.

Utbyte

Utbyte

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

Reservdelar

Reservdelar

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL