A Brighter Future - Flood Control in Korea

För att få bästa användargränssnitt rekommenderas att du installerar <a href="http://www.macromedia.com/go/getflash/" target="_blank"> Flash Player </ a> Flash player

06/03/2012

Each year, Korea experiences two months of high flood risk during the monsoon season. KJI, a Grundfos Group company, is highly respected as a supplier of flood control solutions.

Vad är ditt helhetsintryck av besöket på vår webbsida?Övriga kommentarer

e-mail