Grundfos värderingar

SUSTAINABLE

HÅLLBAR

Grundfos bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi tillverkar produkter och erbjuder lösningar som hjälper våra kunder att spara på naturresurserna och minska klimatpåverkan. Vi tar en aktiv roll i samhället omkring oss. Grundfos är ett socialt ansvarstagande företag. Vi tar hand om våra anställda - även de med särskilda behov.

OPEN AND TRUSTWORTHY

 

ÖPPEN OCH TROVÄRDIG

I Grundfos gör vi det vi säger och berättar vad vi gör. Vår kommunikation är öppen och ärlig både internt och externt. Vi lägger fakta på bordet - oavsett om det är bekvämt eller inte.

 

 

FOCUSED ON PEOPLE

MÄNNISKOR I FOKUS

Grundfos består av våra medarbetare. Vi utvecklar individen. Alla i Grundfos har engagemang och potential. Alla har möjlighet att påverka. Alla ska känna sig respekterade och uppskattade.

 

 

INDEPENDENT

OBEROENDE

Huvudägare i Grundfos - nu och i framtiden - är Poul Due Jensen Foundation. Vinst är ett sätt att växa - inte ett mål i sig. Vi säkerställer en sund ekonomisk grund.

 

 

PARTNERSHIP

PARTNERSKAP

Grundfos skapar värde genom nära relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi är ett globalt företag som bygger på lokalt entreprenörskap. Vi tror att mångfald driver innovation och tillväxt.

 

 

 

RELENTLESSLY AMBITIOUS

STÄNDIGT FRAMÅTSTRÄVANDE

I Grundfos slutar vi aldrig att utmana oss själva för att snabbare skapa bättre lösningar. Vi är stolta över att leverera högsta kvalitet i allt vi gör. Vi visar ledarskap och utvecklar framtiden.