Service

Service

Service - koncernpolicy

Koncernen betraktar service som en avgörande parameter för fortsatt tillväxt. Koncernen betraktar service som ett fristående affärsområde, som ska utvecklas på sund ekonomisk bas.

Koncernen kommer aktivt att marknadsföra service gentemot de enskilda marknadssegmenten och upprätthålla hög servicenivå för att tillhandahålla kunderna snabb och effektiv service.

Koncernens service ska alltid utföras av väl utbildad personal och omfattar både Grundfos produkter och pumpar av andra märken.

Varje Grundfosföretag ska ansvara för effektiv service på sin egen marknad.

Det lokala Grundfosföretaget har rätt att upprätta kontrakt med lokala servicepartners för utförande av serviceåligganden rörande Grundfosprodukter. Sådana servicepartners måste ha erforderlig expertis och godkända verktyg för att utföra servicearbetet.

Om Grundfos eller återförsäljaren vet att Grundfosprodukter säljs vidare till tredje land måste de säkerställa att service för produkterna kan erhållas i det aktuella marknadsområdet.

Grundfos produkter kommer att servas av Grundfos eller återförsäljaren inom dennas eget marknadsområde, oavsett från vilket land produkterna har köpts.

När en återförsäljare eller servicepartner utför service kommer Grundfos att ställa erforderligt kunnande och material till vederbörandes förfogande. Detta material ska hanteras som konfidentiellt.

Grundfos kommer att tillhandahålla utbildningsanläggningar för servicepersonal. Service och reparation av Grundfos produkter ska utföras med driftsinstruktioner, verktyg, utrustning och provningsanäggningar som specificerats och godkänts av Grundfos.

Service av Grundfosprodukter kan ske i form av reparation eller utbyte av produkter. För reparation och montering av utbytesprodukter ska nya eller renoverade komponenter som uppfyller Grundfos specifikationer användas.

Utbytesprodukter och reparerade produkter måste vara märkta enligt Grundfos standarder. En reparerad produkt eller utbytesprodukt måste uppfylla samma tekniska specifikationer som originalprodukten.

Grundfos serviceavdelningar ska ta emot, reparera eller informera om kanaler för avfallshantering av utslitna produkter.

Utgångna produkter kommer att servas under minst 10 år efter att tillverkningen har upphört. Alternativt kan Grundfos besluta att tillhandahålla utbytesprodukter.

Felrapportering ska göras enligt Grundfos standarder.


    Facebook Twitter LinkedIn