Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering - koncernpolicy

Genom riskhantering kommer Grundfos att skydda sina anställda, liksom verksamheten och företagets värden. Analyser av viktiga risker ska göras kontinuerligt för att säkerställa att inga väsentliga konsekvenser drabbar Grundfos i situationer som uppkommer till följd av skada eller aktivitet som medför ansvar. Bara försäkringar som täcker viktiga risker kommer att tas.

Grundfos prioriterar förebyggande av förlust. Inom de olika ansvarsområdena övervägs hela tiden förändring eller utvidgande av förlustförebyggande åtgärder, för att förebygga att försäkringsärenden uppkommer.

Riskhantering och samarbete med försäkringsleverantörer ska ha som mål att, där så är fördelaktigt, etablera koncernpolicy samt att erhålla optimala försäkrings- och premievillkor.

Denna uppgift ska hanteras centralt och i största möjliga utsträckning samordnas genom koncernens eget försäkringsbolag, Grundfos Insurance Management.

Viktiga försäkringshändelser ska utan dröjsmål rapporteras till koncernledningen. Alla försäkringshändelser måste registreras och rapporteras till koncernens riskansvarige, så att erforderliga förlustförebyggande åtgärder kan vidtas eller försäkringsskyddet uppdateras.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati