Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet - koncernpolicy

Grundfos lägger stor vikt vid kvaliteskonceptet som en integrerad del av hela organisationen och betraktar kvalitetssäkring som en avgörande parameter för koncernens fortsatta tillväxt.

Kvalitetsstyrning ska baseras på filosofin om noll fel och implementeras på alla stadier, från produktutveckling och inköp, tillverkning och distribution till marknadsföring och service.

Alla anställda har rätt och skyldighet att påpeka defekter, eftersom kvalitet har högsta prioritet när fel eller risk för fel detekteras.

Kvalitetsstyrning i utvecklingsprocessen ska inriktas på utveckling av robusta och driftsäkra produkter som har rätt funktioner för kunderna och som kan tillverkas med noll fel.

Kvalitetsstyrning för tillverkning ska eftersträva tillverkning med noll fel, baserat på god processkapacitet och på att anställda tar fullt ansvar för sitt eget arbete.

Leverantörernas kvalitetssäkring måste verifieras och godkännas innan inköpsavtal ingås, samt måste revideras regelbundet för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

Produkter och tjänster ska uppfylla samma krav som Grundfos egna produkter och tjänster, antingen de produceras internt eller externt.

Marknadens och enskilda företags tillfredsställelse med koncernens produkter och tjänster måste ofta övervakas och dokumenteras och otillfredsställande resultat ska omedelbart hanteras.

Alla utvecklings- och tillverkningsföretag måste inhämta certifiering av sitt kvalitetshanteringssystem.


    Facebook Twitter LinkedIn