Lokal montering utförd av företag som inte ägs av Grundfos

Lokal montering utförd av företag som inte ägs av Grundfos

Lokal montering utförd av företag som inte ägs av Grundfos - koncernpolicy

Koncernen har som generell policy att tillverka alla komponenter och montera alla färdiga produkter vid Grundfos egna företag. Om marknadsförhållandena så kräver kan montering av Grundfosprodukter, med koncernledningens godkännande, läggas ut på agenter eller återförsäljare.

I största möjliga utsträckning ska standardprodukter köpas monterade från en Grundfosfabrik, medan specialprodukter kan monteras lokalt för att säkerställa snabb leverans.

Innan en agent eller återförsäljare ges ansvar för lokal montering av Grundfosprodukter ska det säkerställas att agentens/återförsäljarens anläggning har tillfredsställande arbetsvillkor, lagringsmöjligheter för komponenter etc.

All montering av Grundfosprodukter ska utföras med Grundfos specialverktyg, utrustning och provningsanläggningar, vilka tillhandahålls av Grundfos, på partners bekostnad och efter överenskommelse.

Grundfos kommer att ställa kunnande, ritningar och stycklistor, som krävs för monteringen, till partnerns förfogande. Meterielen är Grundfos egendom och får endast användas för ovan nämnda ändamål. Partnern kommer under inga omständigheter att tillåtas överlämna materielen till tredje part. Den ovan nämnda materielen ska återlämnas till Grundfos om samarbetet avbryts.

Grundfos kommer att ge partnern tillgång till erforderlig expertis för monteringen. Partnern bär de kostnader som uppkommer, i enlighet med tidigare överenskommelse.

Alla monterade produkter ska provas omsorgsfullt enligt Grundfos instruktioner.

Avtal rörande lokal montering ska vara skriftliga och godkända av koncernens juridiska avdelning. Sådana avtal ska omfatta ekonomiska villkor, bland annat partnerns betalning för överföring av kunnande, dokumentation och utrustning, samt reglera eventuella licensvillkor rörande Grundfos teknik.


    Facebook Twitter LinkedIn