Licens

Licens

Licens - koncernpolicy

För att främja försäljning av Grundfos produkter kan Grundfos ge en tredje part licens att tillverka vissa komponenter eller produkter som ingår i Grundfos utbud.

Generellt omfattar en licens inte rätt att tillverka komponenter av rostfritt stål eller liknade strategiskt viktiga produkter.

Företag som accepteras som licenshavare kommer att bedömas både tekniskt och kommersiellt innan samarbetet upprättas.

Licenser utdelas endast efter koncernledningens godkännande.

Licens kan inhämtas från tredje part om den aktuella licensen förbättrar Grundfos förmåga att uppnå sina strategier, mål och målsättningar.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati